Şehir ve Kültür Dergisinin 29. Sayısı Yayımlandı, Dergi, Dergihaber

Şehir ve Kültür Dergisinin 29. Sayısı Yayımlandı yazısını ve Dergihaber yazarına ait tüm yazıları Kitaphaber.com.tr sitemizden okuyabilirsiniz.

Şehir ve Kültür Dergisinin 29. Sayısı Yayımlandı

21.12.2016 08:01 - Dergihaber
Şehir ve Kültür Dergisinin 29. Sayısı Yayımlandı

Dem Bu Demdir, An Bu Andır

Bu olaylar ve bu âlem Ezelî ve ebedî(süresiz) değildir. Havva ve Adem nerede, ey dedem! Aklın varsa an bu andır. An bu an.. Dem bu demdir, dem bu dem.. Filibeli Ahmed Hilmi Münevver din adamları, münevver ve bilgili öğretmenler, hukukçular, iktisatçılar, münevver edebiyatçılar şairler, münevver siyaset adamları. Kısaca bu ülkenin münevverleri; Hadiseler karşısında üstlendikleri vazifelerini bilen insanlar yetiştirme hususunda, dikkatli ve hevesli olsalardı…

Açıkçası birbirine Dil, kültür, ülkü ve tarih birliği ile bağlı ve birbirini seven insanlar, vatandaşlar yetiştirmek için gayretkeş olsalardı… İdarecilerimiz ve vatandaşlarımız birbirlerini iyi anlayabilir, her şey vatan için sloganını rahatça birlikte söyleyebilirlerdi… Önce dilimizi vicdanımızı kişiliğimizi ve aklımızı yok edip esir almaya çalışanlar, kandırabildiklerini kendi istekleri doğrultusunda kullanabiliyorlar… Hicretten söz ederken, aslında kötülüklerden kaçmanın hicret olduğunu bilmeliyiz. Cihad derken de kendi nefsimizle savaşın cihad olduğunu idrak etmeliyiz.. Bu kelimeleri kullanırken bile o şuurun azametinin bu mücadelede destekçimiz olduğunu hissederiz.. Yetmiş iki milllete bir göz ile bakmayan Halka müderris olsa hakikatde asidür. diyor Yunus Emre. Bu anlayış Müslüman Türk ruhunu lezzetle saran bir vicdan ve insanlık terbiyesidir.. Asırların eğitim sistemini örnek gösteren bir beyitdir.. bu anlayış ve heyecan kaybolmaya başlayınca bizler, aile ile çocuk, öğretmen ile öğrenci, idareci ile idare edilen arasındaki ruhu kaybettik. İnsicam bozuldu.. Bizim yetiştiğimiz kültür bu kültürdür…heyecanımız budur.. Şairin dediği gibi; Her şey akar, zaman, su ve fikir../ Oluklar çift birinden nur akar birinden kir../ Zaman akar, fikirler akar ama gerçek olan Sakarya'dır yani bu milletin öz benliğidir…gerekirse yokuş çıkar.. ensesinde kurşundan yükte olsa… Karamsarlığın olmadığı bir haleti ruhiye içinde her zaman Birlik ve beraberliği yaşatmanın faziletini bilelim, ona göre hareket edelim..

Şehirlerimiz ve şehirlilerimiz bu ilkelere sıkı sıkıya sahip olmalı ki; Şehirlerden başlayan kültürel gelişmemiz ve aslına rücu etmemiz yaşansın… ve hep var olsun… Kanuni devrinde Avusturya'nın elçisi Busbecq, Avusturya'ya döndüğünde şunları yazmış hatıralarına; "Türk sistemini kendi sistemimizle karşılaştırdığımda, istikbalin başımıza getireceği şeyleri düşünerek titriyorum.. Türklerin tarafında kuvvetli bir devletin bütün kaynakları mevcut; Hiç sarsılmamış bir kuvvet var, tecrübe ve tatbikat var, sefer görmüş ve zafer alışkanlıkları olan askerler var. Meşakkatlere tahammül kabiliyeti var, birlik, intizam, disiplin, kanaatkarlık, uyanıklık var.." "Vazife ve mesuliyetleri herkese sultan verir, bunu yaparken ne zenginliğe, ne boş rica ve davalara… Yalnız liyakate bakar, seciye arar, fıtrî kabiliyet ve istidat düşünür".." Namussuz, tembel ve âtıl olanlar hiçbir zaman yükselemezler… işte bütün bu anlattıklarım onların yükselmelerinin sırrıdır…"

Bir batılı, doğru olanı müşahede ve tespit etmiş.. Dem bu Demdir…An Bu Andır…Bugün en beklenmedik şartlarda, Şimdi tekrar bu seciyeleri okuyalım, hangisi olmayacak bir şey.. bizim fıtratımızda olan hasletler, yeter ki inançla sımsıkı sarılalım bu ipe, ve kazanalım çocuklarımızı, mahallelerimizi, şehirlerimizi, ekonomimizi, ülkemizi, milletimizi ve ümmetimizi… Gereğini yapalım.. Bu hasletlere sahip "Kor", yüreğimizde var. Ancak vahdet şuuru ile hep birlikte koru üflemeliyiz.. Şehirlerimiz; Kültürümüzün mayalandığı, yaşadığı ve yaşatıldığı mekânlardır…

Şehir ve Kültür dergisi olarak mayaları her daim hazır tutmaya, yeniden yeniden mayalamaya gayret etmedeyiz her ay.. Şehir ve Kültür dergimiz yeni bir sayı ile daha huzurunuzda.. Saygıda hürmette kusur,sevgide noksanlık etmeyiz kimselere…Mevsim kış ta olsa kendimizi size yaz gibi göstermeye gayret ederiz, saçımız taralı gömleğimiz kolalıdır.. Aynada sizleri görürüz.. Hz. Mevlâna diyor ki: "Dün zekiydim, dünyayı değiştirmek isterdim / Ama bugün akıllıyım, kendimi değiştiriyorum. "Hoş bulduk efendim, Hoşça bakın zatınıza..

Mehmet Kamil Berse / Genel Yayın Yönetmeni

İçindekiler:

 • Şehir ve Medeniyet İlişkisi – Prof. Dr. Bekir Karlığa
 • Nerede Şam-ı Şerif, Nerede Halebu'ş-Şehba – Prof. Dr. Zekeriya Kurşun
 • Buzdağının Görünmeyen Gövdesi – Prof. Dr. E. Nazif Gürdoğan
 • Dünyanın Kültürünü Bir Şehirde Yaşamak – Mehmet Kâmil Berse
 • Maraş İçin Şehrengiz – Kâmil Uğurlu
 • Semerkant'ın Bağrında Türkiye Türkistan Buluşması – Doç. Dr. Abdulhamit Avşar
 • Konya'nın Unutulmaz Hocası Hacı Veyiszade Mustafa Efendi – Vehbi Vakkasoğlu
 • Toplu Taşımada Bilet ve Jeton – Selahattin Kaya
 • Anadolu Şehir Kültürünün Billurlaşmış Mekânı: Mudurnu: Mehmet Mazak
 • "Adel" Ab-ı Hayat Su Medeniyeti Müzesi – Dr. Erkan Topçu
 • Osmanlı Cenk Sanatı: Matrak – Efkan Çalış
 • Geçti Bor'un Pazarı Sür Eşeğini Niğde'ye - Mehmet Baş
 • Kültür; Yerel Kimlik; Tarihi-Sosyal-Ekonomik Çevreyi Koruma; Güvenlik Ve Beka Sorunu- Y.Mimar. Cem Eriş
 • Özgürlüğün, Özgünlüğün, Düzgünlüğün Başkenti; Bolu- Fahri Tuna
 • Hatıra Kitaplarında.. Osmanlı'dan Cumhuriyete Şehirlerimizden Manzaralar -İkinci- Hüseyin Yürük İstanbul'un Garip Şairlerinden- Recep Garip
 • Şehir Meydan Demektir- İsmail Bingöl
 • Şehir Ve Yapraklar- Mustafa Uçurum
 • Benim Evlerim Benim Şehirlerim Benim Kültürüm -İki- Mehmet Cemal Çiftçigüzeli
 • Mahcup Hikâye - Kâmil Uğurlu
 • Yolunuz Açık Olsun - Muhsin İlyas Subaşı
 • Atik Valide Camiî (Nurbanu Valide Sultan) - Nermin Taylan
 • Topkapı Türk Dünyasın'da Kazak Renkleri "Kazakistan / Uzağı Ve Yakını" -Salih Doğan
 • Beş Şehir'de Erzurum -Üç- Ömer Özden
 • Malatya'nın Mısır Çarşısı: Eski Şire Pazarı- Sabri Gültekin
 • Köy Düğünleri -İkinci- Ekrem Kaftan
 • 2016 Unesco Dünya Hoca Ahmet Yesevi Yılı Biterken Hoca Ahmet Yesevi'yi Anmak Ve Anlamak - Doç.Dr.Süleyman Doğan
 • Kırımlı Şair; Rıza Fazıl'ın Ardından - Doç.Dr.Nazım Muradov
 • Kalem Gibi Zarif Minareli Ahî Çelebi Camii - Nidayi Sevim
 • Bosnalı Pir Hamza Bâlî - Mikail Türker Bal
 • Yeni Jön Türkler Ve Diyalog Fitnesi -Şehir Sinema- Emre Miyasoğlu
 • "93 Harbi" Romanı Yazarı; Sara Gürbüz Özeren / Söyleşi: Mehmet Nuri Yardım

Yazar: Dergihaber - Yayın Tarihi: 21.12.2016 08:01 - Güncelleme Tarihi: 05.12.2021 17:33
2157

Dergihaber Hakkında

Dergihaber

Dergilerin son sayıları hakkındaki kimi içerikleri bu profil altında yayımlıyoruz. Bu içerikler tanıtım bülteninden derlenmiş olabileceği gibi alıntı da olabilir. Nadiren kendi yazdığımız içerikler de olabilir.

Deginizin yeni sayı duruyu bültenlerini [email protected] adresine gönderebilirsiniz.

Dergihaber ismine kayıtlı 922 yazı bulunmaktadır.