Şehir ve Kültür Dergisinin 30. Sayısı Yayımlandı, Dergi, Dergihaber

Şehir ve Kültür Dergisinin 30. Sayısı Yayımlandı yazısını ve Dergihaber yazarına ait tüm yazıları Kitaphaber.com.tr sitemizden okuyabilirsiniz.

Şehir ve Kültür Dergisinin 30. Sayısı Yayımlandı

13.01.2017 11:00 - Dergihaber
Şehir ve Kültür Dergisinin 30. Sayısı Yayımlandı

Vatan Sevgisi İmandandır…

"En sevdiğim! Donakalmış bakışlarımı, gökyüzüne çevir, Bana dünyadaki iyilikleri, gökyüzündeki yıldızları unutturma… Dünya çığırtkanlarından beni koru! Bana ve milletime mutlu, huzurlu bir yol göster! " "Bir milletin vatanını, hangi andan başlatmalıdır? Önceleri onu toprağına bağlayan, karnının doymasıydı.. Ne zamanki bu insanlar, bu toprak üstünde sağladıkları menfaate eş, hatta üstün menfaatleri kendine vadeden, temin eden yurtlara, kendi topraklarını tercih edecek bir anlayışa kavuşurlar, işte vatan o zaman doğuyor demektir. Kendimize maddi menfaat temin etmediği zaman bile yoluna can verebilecek toprak.. İşte vatan budur! Fayda temin etmediği zaman bile, yoluna ölebilmeleri için bu toprakta ne gibi unsurlar yaratılmıştır? Menfaatlerin üstünde insanlara kendi yolunda can veren, can verdiren bu unsurlar nelerdir? Hatıralardır.. Bu hatıralar olmadıkça insanın, toprağı vatan edinmesi imkânsızdır, onun yoluna can vermesi imkânsızdır. Bu hatıraların yaşaması esastır, canlı tutulmasıdır asıl olan.. Hatıralar yumağına Tarih diyoruz.. Nesiller bu yumağı çözerler. Çözerler ve şuurlarının gergefinde işlerler.. Vatan denen büyük gerçek böyle doğar. Buna Toplumun hafızası deriz.. Yazı olmasaydı bu noktaya yükselir miydi? Tarih boyunca. İnsanların münasebetlerini, başka bir vesikaya nasip olmayan kuvvetle sürüp götürdüğü, yaşattığı için, herhangi bir felaketle yıkılan beldelerin şehirlerin insan beyninden, gönlünden uçup gitmesini önlemiştir yazı. Bu şehirler, o toplumun geride kalanları için ölmemiş, yaşamaya devam etmiştir." Rahmetli Remzi Oğuz Arık, bir toprak parçasının vatana dönüşümünü bu kadar yalın bir şekilde anlatmaya çalışır ve devam eder.. "Yazı, hatıralar, tarih, milletlerarası hukuk.. Evet, hep bunlara inanıyorum. Bunlara inanılmazsa, insanoğlu canavarlar gibi birbirlerini yemeğe devam eder.." Üstat Mithat Cemal şah cümleyi yıllar öncesinden yazmıştır: " Toprak, eğer uğrunda ölen varsa vatandır" Vatan için ölürüm demekte tek haliyle vatanı kurtarmaz. Vatan'ı korumak için yaşamak lazımdır. Vatanın bize ihtiyacı vardır..

Mehmet Akif Dedemizin buyurduğu gibi; "Üç buçuk soysuzun ardında zağarlık yapamam.." sözü, vatan bilincinin zihnimize kazınmış manşetlerinden biridir. Vatan'da yaşamak; Gerçek tarihi ile, estetik mimarisi ile, sanatı ile, edebiyatı ile, musikisi ile, hakkı hukuku koruyarak adaleti tesis ederek yaşamak ve yaşatmak kimseye zağarlık yapmamaktır, vatan parçasında kalıcı olmaktır.. Vatan sevgisini, toplumun iliklerine kadar işlemek böyle olur. Bu hasletleri devam ettirmekle olur.. Vatanı savunmak bu vatanı vatan bilen her ferdin aslî görevidir elbette, bunda vatan için şehit olmakta vardır. O söz bize kutsaldır: Şehitler ölmez!

Vatanı korumak silahlı silahsız her gücümüzün vazifesidir.. Sınırda, şehirlerde, sınır ötesinde vatanı müdafaada görev yapan her civanımız gibi, her ferdimizin de günlük çalışmasında vatan için çalışmalıdır.. Mimariyi korumak, şehirleri yaşanır kılmak, kültürümüzü unutturmamak, ilmî çalışmalar yapmak, sanatı edebiyatı musikiyi yaşatmakta vatanı korumakla eş değerdir.. Sokakları temizlemekte, suyu bağlamakta, enerjiye can vermekte, hastaya müdahale etmekte, öğrencilere öğretmekte, üniversitede ders vermekte ders almakta, yazı yazanımız gazetecimiz konuşanımız, İdarecilerimiz, memurlarımız, vekillerimiz, kendisi bu ülkeye hizmet etmek için çalışan herkesin hüsnüniyetle yaptığı her çalışma vatan görevidir… Bu sorumluluğu taşıyan insanlarımız, tarihimizdeki son ve ebedi vatanımızın sahibidirler.. Ülkemizdeki her fert, zamanı geldiğinde gözünü kırpmadan gereğini yapan Ömer Halisdemir'dir Fethi Sekindir ve binlerce şehidimizdir.. "Vatan sevgisi imandandır" sözü hepimizin imanıdır..

Ömrümüzün yettiğince bu ilkelerimizden zerre kadar sapmadan mücadelemize devam edeceğiz.. Bu şehirler bizim, bu kültür bizim, bu medeniyet bizim, bu vatan bizimdir.. Gün birlik günüdür, gerisi teferruattır… Vatan sevgisi ile dolu olan yüreğimizle, vatanı vatan yapan her öğenin savunucusu koruyucusu yazıcısı olarak otuz aydır yılmadan çalışan Şehir ve Kültür dergisiyiz.. Sizlere güzel şeyler sunmak, gerçekleri göstermek anlatmak için önce benliğimize bakarız.. kendimize ayna tutarız.. Karşımızda "Vatan" görürüz, her sayıda olduğu gibi.. Yepyeni bir sayı ile yeni bir yılda huzurunuzdayız.. Hz. Mevlâna diyor ki; "Farenin şerrini def etmeden ambara buğday koyma."

Hoş bulduk efendim, hoşça bakın zatınıza

Mehmet Kâmil BERSE

Genel Yayın Yönetmeni


İÇİNDEKİLER

 • Pul Mezarlığındaki Puldan Devletlerim – Prof. Dr. Zekeriya KURŞUN
 • Vatan Nedir? – Doç Dr. Abdülhamit AVŞAR
 • Ortadoğu Birleşik Devletleri – Prof. Dr. E.Nazif GÜRDOĞAN
 • Osmanlı Mimarisi Katında Bir Ekrem Hakkı AYVERDİ – Mimar Dr. Kâmil UĞURLU
 • Dünyanın Kültürünü, Bir Şehirde Yaşamak – Mehmet Kâmil BERSE
 • Osmanlı Devlet Yönetiminde İzmihlal – Hüseyin YÜRÜK
 • Kapalıçarşı Üzerinden Bir Dönemin Hatıraları – Erhan ERKEN
 • İnsan, Mekân ve Duygu – Bilal CAN
 • "Barış Manço Müzesi" Bir Müze İki Müzeci – Salih DOĞAN
 • Pierre Loti'nin Eserlerinde Üsküdar ve Boğaziçi – Kemal KURAK
 • "Afrika'da Alınteri" Süleyman Gündüz Fotoğraf Sergisi – Mehmet Lütfi ŞEN
 • Edebiyatçılar ve Edebiyatseverlerin Buluşma Mahfilleri İstanbul Vapurları – Mustafa NOYAN
 • İzmir Güzelliklerin Şehri - Fahri TUNA
 • Tek Başına Bir Mektep: Gönenli Mehmed Efendi - Vehbi VAKKASOĞLU
 • Gülümseyin Lütfen - Mustafa UÇURUM
 • Modernizmin Şehrinden Modernizmin Şiiri- Recep GARİP
 • Tuna Yokuş Mu Çıkıyor Ne? Bu Tuna Başka Tuna Viyana - Mehmet Cemal ÇİFTÇİGÜZELİ
 • Bor'da Tarihi Barut Fabrikası - Mehmet BAŞ
 • "Talin" Şişlili Talin'den, Talindeki Marika'ya - Serdar TAŞTANOĞLU
 • Bir Mahzun Külliye: Zal Mahmud Paşa - Nermin TAYLAN
 • Şehir Bunlardı, Buralardı, Evlerdi.. "Kalenin Dibindeki Ev…" - İsmail BİNGÖL
 • İdeal Bir Şehirli / Edebiyat Adamı / Katherine BRANNING
 • Şikâyetname -şiir- / Kamil UĞURLU
 • Beş Şehir'de Erzurum -dört- / Prof.Dr. Ömer ÖZDEN
 • Türk Musikisinin İlk Tescilli Sazı, Müziğimizde Yeni Bir Ses: TARAB / Doç.Dr. Süleyman DOĞAN
 • Gönül Şehrine Doğru! / Muhsin İlyas SUBAŞI
 • Şiirleşen Şehir: DENİZLİ / Ekrem KAFTAN
 • Balkanların Kayıp Hazinesi: Alhamiyado Edebiyatı/ Davut NURİLER
 • Sırbistan Sınırında Bir Bosna Şehri: Zvornik / Mikail Türker BAL
 • Endülüs Bir Ağıttır! / Özge Senâ Bigeç ÇAV
 • Yıkılmış Şehirler Ve Ülkelerden Suskunluğa Şikâyet/ Sabri GÜLTEKİN
 • Doğu Türkistan, Uygur Türkleri Ve Kaşgarlı Mahmut / Münir BALICA
 • Örnek Bir Vakıf Adamı: Süleyman Yalçın / Söyleşi: Mehmet Nuri YARDIM

Yazar: Dergihaber - Yayın Tarihi: 13.01.2017 11:00 - Güncelleme Tarihi: 05.12.2021 17:29
2380

Dergihaber Hakkında

Dergihaber

Dergilerin son sayıları hakkındaki kimi içerikleri bu profil altında yayımlıyoruz. Bu içerikler tanıtım bülteninden derlenmiş olabileceği gibi alıntı da olabilir. Nadiren kendi yazdığımız içerikler de olabilir.

Deginizin yeni sayı duruyu bültenlerini [email protected] adresine gönderebilirsiniz.

Dergihaber ismine kayıtlı 938 yazı bulunmaktadır.