Sevgi Medeniyeti, İlahiyat, Misafir Köşesi

Sevgi Medeniyeti yazısını ve Misafir Köşesi yazarına ait tüm yazıları Kitaphaber.com.tr sitemizden okuyabilirsiniz.

Sevgi Medeniyeti

21.07.2014 09:02 - Misafir Köşesi
Sevgi Medeniyeti

Ayşenur Aydınlı, kitaphaber okurları için kaleme aldı.

İçerisinde süflî ve ulvî birçok duyguyu barındıran kalbin en temel duygularından biri de 'sevgi'dir. Bu, her gönülde yer alan ama birbirinden farklı olan bir duygudur. Bu farklılık ise; hem mâhiyet hem tezâhür sebebiyledir. Oysa bizler, tüm beşerdeki bu duyguyu ortak bir tanım ile ifâde ederiz. Bunun sebebi de; kalplerdeki her bir sevginin tek bir sevginin tezâhürü olmasındandır belki de. Ya da hiçbir sevginin, o yüce sevgiye ulaşmaması halinde bir fayda vermeyeceğini bildiğimizdendir.

Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde dekan olan müellif Raşit Hocamız da buradan hareketle eserinde 'Allah sevgisi'ni, Allah'ta kul ve kulda Allah sevgisi olarak ele alıyor. Kur'ân ve sünnetin esas alındığı bu eserde zaman zaman Ebû Tâlib el-Mekkî, ibn Hazm, el- Gazzâli ve İbn Kayyım gibi müelliflerin kitaplarından da istifade edildiğini görüyoruz. Ayrıca hadis şerhleri ve tefsirler ile, psikoloji kitaplarına da müracaat edilmiştir.

Önsözünde de belirtildiği üzere eser; "giriş" dışında üç bölümden oluşmaktadır. Girişte, sevgi ile ilgili olan ve çeşitli sevgi hallerini ifadede kullanılan kelime ve terimlerin mahiyetleri ile sevginin tarifleri üzerinde durulmuştur. Birinci bölümde; sevgi duygusunun insandaki duyularla ilgisi, psikolojinin ve İslâm âlimlerinin konuya bakışları, sevginin belirtileri ve kavramın esasları ele alınmıştır. İkinci bölümde; Allah'ın kulu sevmesi ve sevdiği kullar ile kulu sevmesinin tezahürleri üzerinde durulmuştur. Üçüncü bölüm ise; kulda Allah sevgisi, bu sevginin tezahürleri ve Hz. Peygamber'de Allah sevgisi konularını içine almaktadır.

1991 yılında TYB fikir ödülünü alan bu eserde; daha fazla izaha ihtiyaç duyan hususların gerekli yönlendirmeleri yapılmıştır. En sahih hadisleri seçmeye özen gösteren Hocamız, konunun mâhiyeti itibariyle tasavvufla yakın ilişkisi olduğunu izâh edip, tasavvufî yorumlara çokça yönelmeden gerekli yerlerde değinmiştir. Ayrıca konunun yakından ilgisi olan bir diğer alan psikolojinin yaklaşımlarına da zaman zaman yer vermiş fakat bu alanla ilgili de temel kaynaklara inme gayesinde olmamıştır. Tüm bunlar da bize, Hocamızın eserin önsözünde çalışmasıyla ilgili çizdiği çerçevenin dışına çıkmamaya çaba sarf ettiğinin göstergesidir.

Esasen ciltlere sığmayacak hatta ne kadar anlatılsa da bitirilemeyecek olan 'sevgi'nin temel olarak özü işlenilmeye çalışılan bu eser ile bir 'sevgi medeniyeti'nin niteliklerini öğreniyoruz.

Kalplerimizin o yüce sevgiye lâyık olabilmesi ümidiyle.

Hocamıza teşekkür ederiz...

Sevgi Medeniyeti
Allah'da Kul, Kulda Allah Sevgisi
Raşit Küçük
Rağbet Yayınları
216 sayfa


Yazar: Misafir Köşesi - Yayın Tarihi: 21.07.2014 09:02 - Güncelleme Tarihi: 03.12.2021 10:39
4153

Misafir Köşesi Hakkında

Misafir Köşesi

Kitaphaber ailesine misafir olmuş konuk yazarların yazılarını bu profilde bulabilirsiniz.

Misafir Köşesi ismine kayıtlı 820 yazı bulunmaktadır.