Sezai Karakoç’un Kutlu Millet İdeali, Ömer ERTÜRK

Sezai Karakoç’un Kutlu Millet İdeali kitabını ve Ömer ERTÜRK kitapları hakkındaki tüm bilgileri Kitaphaber.com.tr sitemizde bulabilirsiniz.

Sezai Karakoç’un Kutlu Millet İdeali

KitaplarımızÖmer ERTÜRK - 2022.06.04
Sezai Karakoç’un Kutlu Millet İdeali

"Sezai Karakoç, fikir ve şiir alanında, Türk düşünce ve edebiyatına kendine özgür bir bakış açısı ve yeni bir soluk katmıştır. Bu düşüncelerini kimi zaman şiir ve düz yazıyla kimi zaman dergi çıkararak ve kimi zaman da siyasî bir parti kurarak yaymaya çalışmıştır. Eserlerinde bazen yoğun bir Batı eleştirisi yaparken bazen de bu eleştiri oklarını Türk-İslâm aydınına çevirerek birtakım hatalar tespit etmiş ve bu hatalara çözüm önerileri getirmiştir. Diriliş düşüncesi de bu noktadan hareketle şekillenmiş ve bu düşüncenin ilk hedefi; İslâm dünyasının yeniden bir çatı altında toplanması olsa da o, aslında bütün bir insanlığın, savunduğu İslâm düşüncesiyle kurtulabileceği görüşünü savunmaktadır.

Toplamda elli yedi kitap kaleme almış, 1960'tan yayın hayatına başlayan ve 1992 yılına kadar toplam 396 sayı yayımlanan Diriliş dergisini çıkarmış, yine 1990-1997 yılları arasında Diriliş Partisi, 2007'den günümüze kadar gelen Yüce Diriliş Partisi'ni kurmuş olan Sezai Karakoç, bütün bu çalışmaları Diriliş düşüncesinin temelini oluşturan ve çalışmamızın da konusu olan Kutlu Millet idealini gerçekleştirmek için yapmıştır."

Sezai Karakoç'un sanat ve fikir hayatındaki izlerin takipçilerinden biri olan Ömer Ertürk'ün titiz çalışması sonucunda ortaya konan bu eser, Üstad'ın hayatına farklı yönlerden bakmayı mümkün kılarken onun "fikirde öncü nesli" yetiştirme gayesini ve bıraktığı mirası şiir, medeniyet, İslâm ve millet anlayışı üzerinden anlatıyor.

Sezai Karakoç'un Kutlu Millet İdeali
Ömer Ertürk
Mostar Yayınları


Kitabı satın almak için