Şiirin İpek Sesi, Edebiyat, Misafir Köşesi

Şiirin İpek Sesi yazısını ve Misafir Köşesi yazarına ait tüm yazıları Kitaphaber.com.tr sitemizden okuyabilirsiniz.

Şiirin İpek Sesi

28.03.2016 09:00 - Misafir Köşesi
Şiirin İpek Sesi

İbrahim Halil Sönmezgül, Kitaphaber için kaleme aldı...

Şiirin İpek Sesi adlı kitapta yazıların çoğunluğu Şiirin İpek Sesi genel başlığıyla Kırağı Şiir, İlk Adım, Endülüs, Gençliğin Sesi, Likâ,dergilerinde ile Akit ve Kızılırmak( Avanos) adlı gazetelerinde 1990-1998 yılları arasında yayımlanmıştır.

Kitapta yer alan altmış iki yazının bir ikisi dışında bütün yazılar şiir ve şâir ekseninde oluşmuştur. Şiir ile müzik, şiir ile edebiyat, hep birlikte anıla gelmiştir. Şiirin geniş alanı ve şâirlerin derinliği bütün sesleri şiirin sınırlarına dâhil etmiştir. Türk edebiyatında şiir ile müzik kavramını birleştiren Yahya Kemal ve Ahmet Haşim'den bahseden yazar, şiir ve müzik ilişkisini kuvvetlendirmek için divan geleneğinden örnekler aktarır:

Avâzeyi bu âlemde Dâvud gibi sal

Bâki kalan bu kubbede hoş bie sadâ imiş (s.7)

Şiirin sesler, sözler, ahlak ve mana ile olan ilişkilerine değinen şair, ilk yazısında bu ses veya seslerin nelerden ibaret olduğuna değinir: "Nedir bu ses? Böceğin etrafına duvar çıkarken çıkardığı ses? Fırtınaların sesi? Taşların çarpışması? Fısıltılar? Kuğuların serin suları? Haykırışmalar? Kurbağa vakvakları?(s.7)

Şiirin kuvvetli etkisinin İslam dinine de faydalı olacağını savunan yazar Müslümanların şiir ve söz ile uğraşmasından yana fikir beyanında bulunur: "Çünkü İslâm'ın yaşanmasında, sözü Allah(c.c) için kullanan imanlı şâir ve yazarların da katkısı olacaktırç Hem de tuz, biber, oranında kat be kat fazla."(s.11)

İsmet Özel: "iyi şiir kokusundan belli olur demektedir." Yazarda şiirin kokusunun güzel olmasını işlediği konulara bağlar. Yazar için önemli olan şiirin ehl-i İslam'ın sınırları içinde olmasıdır. Yazılarından da anlaşılıyor ki o Sünni tavırlar görmekten hoşnut oluyor şiirlerde. Fakat şiirin içini sığ görüşlerle doldurmanın karşısında, toplumun temelinden kopmuş şairler hakkında iyimser bir tavır takınmamaktadır. Yazar gelenekten beslenenlerin başarılı olacağı kanaatindedir. Ve yazılarında güzeli arayan, güzeli söyleyen yazarları yazılarında över. İlhami Çiçek, Arif Ay, Cahit Koytak vb. nice güzel sözü temsil eden yazarların okunmasında yanadır ve bu yazarların bilinmemesinden şikayetçidir. Şiir ve ahlak yoksunu şairlerde Akkanat'ın gözlerinden kaçmıyor: Ankara'nın Kızılay, İzmir'in Kordon ve İstanbul'un Beyoğlu meyhanelerinden ilham alan, Yahudi-Hıristiyan finansmanlı, İncil ve Tevrat istiareli, yaldızlı, renkli, acılı, işçisiz, işçi sınıflı "sol tefrika"nın dünyası: Küfür!(s.9) Akkanat, özellikle İlhami Çiçek'i tanımayanlara sitemkâr tavır takınıyor: "Şiirde inancın kavgasını" veren, inançsızlığı rededen," sanatsal kalıtımının dikkatle irdelenmesi" gereken bir şâir başkalarının elinden olsaydı acaba adına neler yapılırdı?"(s.25) Sonra da şairin kim olduğunu bizlere söylüyor: "Hepsini geçiyoruz ve diyoruz ki, şair diğer insanlara göre farklıdır, evet. Ve ekliyoruz: o, kir, iğrenç koku, pislik, foseptik çukuru, afyon, cinsel sapkın, vs. vs. değildir. Veya bunları yazan, şair değildir." s.(60)

Gelenek, Akkanat için önemli bir yer tutuyor. Geleneğin önemsendiği şiir etkinlikleri de yazar için olumlu etkinliklerdir. Onun gelenek anlayışı İslam çerçevesinde gelişen bir anlayıştır. Gelenek onun için bir ana kaynak, dönüp dönüp tekrar bakılması gereken bir kitaptır. Geleneği kabul etmeyen, İslam geleneğine gözünü kapatmış şairlerde ve bu şairlerin çıkarmış oldukları şiir yıllıkları da (Adam Sanat Şiir Yıllığı) Akkanat'ın haklı eleştirilerinden nasiplerini alıyorlar. Yazarın onlara en son tavsiyesi: "... bizim onlardan istediğimiz saza, caza, gaza değil; şiire gelmeleri. Yoksa, derleyici ve yayınevi suratlarındaki karalığı ebdiyyen taşıyacaklardır." (s.38)

Şiirin İpek Sesi bir birikimin kitabıdır. Şiirin geleneğini bilen, geçmişi ve şimdiki durumunu ele alan, ileride şirin neler beklediğini ele alan bir kitap. Usta şairler, genç şairler, şiir dergileri, şiir yıllıkları, şiir ve İslam, şiir dinletileri kitapta yerini alıyor. Tavırları keskin olan Akkanat, okuyucuya doğruyu ve güzeli gösteriyor, kötüyü ise yeriyor.

Cevat Akkanat, Şiirin İpek Sesi, Okur Kitaplığı, 2014


Yazar: Misafir Köşesi - Yayın Tarihi: 28.03.2016 09:00 - Güncelleme Tarihi: 12.05.2022 00:02
2690

Misafir Köşesi Hakkında

Misafir Köşesi

Kitaphaber ailesine misafir olmuş konuk yazarların yazılarını bu profilde bulabilirsiniz.

Misafir Köşesi ismine kayıtlı 967 yazı bulunmaktadır.