Şiirin Saçağı Altında, Yeni Çıkanlar, Yeni Çıkanlar

Şiirin Saçağı Altında yazısını ve Yeni Çıkanlar yazarına ait tüm yazıları Kitaphaber.com.tr sitemizden okuyabilirsiniz.

Şiirin Saçağı Altında

26.05.2014 10:20 - Yeni Çıkanlar
Şiirin Saçağı Altında

"Kıyamet Mevsimleri", "Milyon Sesli Mızıka", "Onarılmış Yas Bitiği" ve "Yeryüzüne Dağılan" adlı şiir kitaplarıyla tanınan Ali Emre'nin yeni kitabı "Şiirin Saçağı Altında" okuyucuyla buluştu.

"Şiirin Saçağı Altında", çeşitli dergilerde şiir ve yazılar yayımlamaya devam eden Ali Emre'nin düzyazılarını topladığı ilk kitap. Kitabın başındaki "Sunuş" yazısından devamının geleceği de anlaşılıyor.

İz Yayınları'ndan çıkan ve "poetik ve eleştirel yazılar" alt başlığıyla sunulan kitap, 270 sayfa. "Şairler Loncasında" ve "Halkın Minderinde" adlı iki bölümden oluşan kitapta sunuşla birlikte toplam 24 yazı yer alıyor. Kitabın sonunda bir de "Ad Dizini" var.

Bir kısmı ilk kez yayımlanan yazılar da içeren kitap; bazen kadim, bazen güncel bir sorun olarak şiirin saçağı altında biriken, yer tutan çeşitli konuların belli dikkatler, yorumlar, öneriler eşliğinde ele alındığı poetik ve eleştirel metinler içeriyor. Ali Emre hem "şairler loncası"na sokularak hem de "halkın minderi"ne ilişerek, şiirle ilgili birçok kavram ve konuyu "adalet" ve "ahlakîlik" ilkelerini öne çıkararak sorguluyor. Farklı bir şiirin de, farklı bir eleştirinin de hâlâ mümkün olduğunu vurgulayan yazar, çeşitli örnekler ve temsilciler bağlamında eğildiği son dönem şiirimizle ilgili yeni ve cesur tespitleriyle de dikkat çekiyor.

Kitabın başındaki ithaf da dikkat çekici: "Güzel ve umut aşılayan bir azmi, terbiye edilmiş bir nefsi olanlara... Bin yıldır üşüyen evi yeniden diriltmek, inşa etmek için sessizce yeni ufuklar arayanlara..."

Teknik ve kapsamlı incelemelerin yanı sıra eleştirel değini ve denemelerin de yer aldığı kitabın girişinde, amacına ve istikametine de ışık tutan şu cümlelere yer veriyor Ali Emre: "Şiir ya da edebiyat adına yapıp ettiklerimiz de son çözümlemede insani bir etkinliktir, bir ameldir ve bir hesapla karşılaşacaktır. Edebiyatımız hayatımızdan, hayatımız edebiyatımızdan tamamen kopuk değildir, olamaz. Şiir üzerine yazılmış birçok kitapta gördüğümüz gibi, klişeden kaçınacağım diye yabancılaşmış bir zihin ve murdar bir sözlük eşliğinde ıkınıp sıkınmanın da bize hiç değmeyen sentetik metinlerle oyalanmanın da bir anlamı ve yararı yoktur. Aymazlığın, sömürünün, zorbalığın, ahlaksızlığın gönüllü köleliğine soyunanları da; asmaların, tasmaların ve yosmaların koynunda ömür tüketenleri de sevmek zorunda değiliz. Kuru bilginin ırgatlığı da, mıncıklanıp sünepeleşmiş, istikametini ve rakımını kaybetmiş kötücül sözün ayartıcılığı da bizden uzak dursun. Bin yıldır üşüyen bu evde bugün de bize her şeyden önce bir şahitlik bilinci, bir inşirah yekinmesi lazım."

Şiirin Saçağı Altında
Ali Emre
İz Yayıncılık
270 s.


Yazar: Yeni Çıkanlar - Yayın Tarihi: 26.05.2014 10:20 - Güncelleme Tarihi: 25.11.2021 14:20
2100

Yeni Çıkanlar Hakkında

Yeni Çıkanlar

Yeni Çıkan kitaplar hakkındaki kimi içerikleri bu profil altında yayımlıyoruz. Bu içerikler tanıtım bülteninden derlenmiş olabileceği gibi alıntı da olabilir. Nadiren kendi yazdığımız içerikler de olabilir.

Yeni çıkan kitaplarınızın tanıtım bültenlerini yenicikanlar@kitaphaber.com.tr adresine gönderebilirsiniz.

Yeni Çıkanlar ismine kayıtlı 189 yazı bulunmaktadır.