Sizi Rahatsız Etmeye Geldim: Ali Şeriati Yıllığı - Edt, Düşünce, Misafir Köşesi

Sizi Rahatsız Etmeye Geldim: Ali Şeriati Yıllığı - Edt: Mustafa Yılmaz yazısını ve Misafir Köşesi yazarına ait tüm yazıları Kitaphaber.com.tr si

Sizi Rahatsız Etmeye Geldim: Ali Şeriati Yıllığı - Edt: Mustafa Yılmaz

31.01.2011 23:18 - Misafir Köşesi
Sizi Rahatsız Etmeye Geldim: Ali Şeriati Yıllığı - Edt: Mustafa Yılmaz

Esra Şen, kitaphaber okurları için kaleme aldı.

Ali Şeriati yıllığı, 2009 yılının başında yayımlanmış ve genel manada Dr. Şeriati hakkında yazılan makalelerden oluşan bir kitapdır. İçeriği resimler, dipnotlar, Şeriati'nin kaleminden mektuplar, şiirler ve hatta hakkında yapılmış bir oturum metni ile zenginleştirilmiş kitap yoğunluğuna rağmen sadeliği ile oldukça incelikli ve güzel bir kaynak olarak dikkat çekmektedir.

Makale yazarları içinde Cemil Meriç'ten Ümit Aktaş'a R. İhsan Eliaçık'tan Mustafa Armağan'a birçok tanıdık isim bulunduğu gibi Lawrence Rıza Erşagi, Mohammed Omar Farooq gibi isimlerin tercüme mekalelerine de yer verilmiştir.

Yazarlar genelde yazılarına Şeriati'nin biyografisi ile başlamış ve ona dair eleştirilere bir cevap arayarak ilerlemiştir lakin hepsinin etkilendikleri noktanın başka olması Şeriati gibi büyük bir kaynağı daha da verimli hâle getirmiştir. Anlatılanın özel bir düşünce hazinesi oluşuna, anlatanın bilgisi ve bilinci eklenince ortaya müthiş kaliteli bir eser çıkmış diyebiliriz.

Ali Şeriati İran Devrimi'nin öncü isimlerinden birisidir. Aydın ve öğrenim gören kanadın sorumluluğunu üstlenen kişidir. Bu uğurda defalarca tutuklanmış. Ev hapsine mahkum edilmiş. Konuşması, yazması yasaklanmış lakin o hep aynı dinamizmi ile ideolojisinin peşinde koşmuştur. Şah rejimine karşı yürüttüğü mücedelesi ve aynı zamanda çokça eleştirdiği rejime karşı sessiz kalan ulema sınıfıyla olan sürtüşmesi onu hicrete zorlamış bunun ardından ise şehadetine ulaşacak olan süreç başlamıştır. Çok geçmeden İngiltere'de SAVAK ajanları tarafından öldürülen Şeriati 45 yıllık hayatının ardından inanılması güç olarak onlarca düşünce ve araştırma eseri, yüzlerce konferans metni bırakmıştır.

İşte bu mümtaz şahsiyetin zihin dünyasına girmek, onu anlamak, İslam adına birçok konuya getirdiği farklı bakış açılarını çözümlemek, marksizme, sosyalizme, Sünni ve Şii ekole dair yorumları ve eleştirilerini göz önünde bulundurmak için önce dilini bilmek gerekmektedir.

Şeriati'nin deyimiyle 'bir adamı tanımak iki yoldan yapılır. Birinci yol ele aldığınız kişinin eserlerini incelemek ikinci yol hayarına eğilmektir'Buna dayanarak 'Sizi Rahatsız Etmeye Geldim' adlı eser kesinlikle Ali Şeriati uslubunu kavramak isteyen herkese yol gösterecek niteliktedir. Çünkü birçok Şeriati kitabı yani eserleri alıntılar ile incelenmiş ve yine birçok Şeriati görüşü delilleri ile usta kalemlerce açıklanmıştır. Şahitlerinin anlatımları ile hem özel hem siyasi hayatına dair birçok bilgi aktarılmıştır.

Şeriati çok boyutlu bir şahsiyet olması hasebiyle görüşleri doğrultusunda değinilen konularda oldukça fazladır. Örneğin 'Şeriati'nin zihin dünyası' arabaşlıklı bölümde metodolojisine, sosyolojisine, mezhebi görüşlerine, misyonuna değinen yazar birçok sosyal konuya dair ilgi uyandırmak hususunda katalizör görevi görmektedir. Aynı şekilde 1980′li yıllarda yapılan Şeriati içerikli oturumdaki konuşmacılar da birçok dikkat çekici, sosyal içerikli konuları kendilerine has uslublarıyla okuyucular ile paylaşmaktadırlar.

Kitabın bazı bölümlerinde özellikle Şeriati'ya yöneltilen 'İslam kisvesi altında marksizmi savunuyor' tenkitlerine karşı O'nun bu alandaki incelemelerine ve yorumlarına yer verilmiştir. Kavramlara getirdiği yeni yorumlar ve incelemeler ile bu antitezlere meydan bırakmayacak kadar keskin bir zekası olan Şeriati'yi anlamak için parça parça değil bir bütün olarak incelemek gerektiği görülmektedir. Ki bu çift yönlü eleştiriler doğrultusunda normatif yaklaşımlarından ötürü İslamcı bir Sosyolog olduğunu ileri sürenlerde olmuştur.

Yaşamı boyunca binlerce insana konferans vermiş kitapları birçok ülkede ilgi odağı olmuş kendi deyimi ile bu 'aydın' şahsiyet yine birçok kesim tarafında diğer blok da olmakla suçlanmıştır. Doğruları ve fikirlerini açıkça ortaya koymaktan çekinmemiş ve bu uğurda canını feda etmiş Şeriati İslam düşünce dünyasının en kıymetli kimliklerinden biri olarak araştırılıp gündemde tutuldukça fikri etkilerinin hala devam ettiği bariz bir şekilde gözlemlenecektir.

Kitap, Ali Şeriati'nin defni esnasında okunan mersiye ve kısa hayat kronolojisi ile son bulmaktadır.

Cemil Meriç'in 'göller bölgesinde bir ada' olarak nitelendirdiği Şeriati'yi 'göller bölgesinde' ayakta tutmaya devam eden bu değerli kaynak için emek vermiş herkese şükran ile...

Ali Şeriati Yıllığı: Sizi Rahatsız Etmeye Geldim - Editör: Mustafa Yılmaz

Kasım 2009, Diriliş Saati Dergisi


Yazar: Misafir Köşesi - Yayın Tarihi: 31.01.2011 23:18 - Güncelleme Tarihi: 03.12.2021 14:42
2771

Misafir Köşesi Hakkında

Misafir Köşesi

Kitaphaber ailesine misafir olmuş konuk yazarların yazılarını bu profilde bulabilirsiniz.

Misafir Köşesi ismine kayıtlı 818 yazı bulunmaktadır.