Süleyman Nazif'in Mehmet Akif Anlatımı, Kara Tahta, Misafir Köşesi

Süleyman Nazif'in Mehmet Akif Anlatımı yazısını ve Misafir Köşesi yazarına ait tüm yazıları Kitaphaber.com.tr sitemizden okuyabilirsiniz.

Süleyman Nazif'in Mehmet Akif Anlatımı

26.02.2016 09:00 - Misafir Köşesi
Süleyman Nazif'in Mehmet Akif Anlatımı

Merve Yüksel, Kitaphaber için kaleme aldı...

Mehmet Akif isimli eser, Süleyman Nazif tarafından yazılan, Akif hakkında kalem alınan, Akif'in hem karakter özelliklerini hem de inandığı değerlere bağlılığındaki samimiyeti örnek bir şahsiyet olarak takdim eden bir eser olarak yayınlanmış, Cümle Yayınları tarafından tekrardan gözden geçirilerek okurların ilgisine sunulmuştur. Biyografi türünün özelliklerini bütünüyle yansıtmayan, kimi zaman şairane bir üslupla kaleme alınan, kimi zaman da özellikle Fransız şairlerden yapılan alıntılarla birlikle isabetli yorumlarıyla dikkat çeken bir inceleme kitabıdır.

Eser, 1924'te yapılan ilk baskısıyla Mehmet Akif'in sağlığında yayınlanması bakımından kendi alanında bir ilk olma özelliği taşıyor. Cümle Yayınları'ndan çıkan, Mustafa Kurt tarafından yayına hazırlanırken orijinal hali bozulmamaya çalışılmış, metinlerin akışına ve noktalamalara dikkat edilmiş, günümüz Türkçesinde yer almayan ve bugünün okurunu zorlayan bazı kelimeler yakın ifadelerle değiştirilmiş ve açıklayıcı bilgiler verilmiş. Bu da bir edebi eserde bulunması gereken etkileyici olma vasfını en üst düzeye çıkarmış, Mehmet Akif'in geniş bir okuyucu kitlesi tarafından okunmasına imkân sağlamıştır.

Açıkçası bu kitabı benim için çekici kılan unsurlardan birisi, Mehmet Akif'in kaleme aldığı, fevkalade güzel bir lisan ve vezinle nazm edilmiş yüksek şiirleri orijinaliyle birlikte bulundurmasıdır. Büyük şairler, diliyle eserlerini yarattıkları ırk ve milletin geleceğini hazırlamak ve düzene sokmakla tarihi sağlamlaştırırlar. İşte bizim Mehmet Akif'imiz de atalarının mirasını, torunlarının vicdanına ulaştırıp emanet eden birkaç büyük şairlerimizden biridir. Zaten kitapta yer alan Yazar Süleyman Nazif'in şu cümleleri, Akif'in benimsendiği şiirleri, kişiliği ve genel dil karakteristiği hakkında bizlere genel geçer bir bilgi verecektir.

'' Mehmet Akif'i incelemek, edebiyatımızın bu kimseye benzemeyen şahsında bir araya gelen devrini derinliğine incelemek demektir. ''

Yazar Süleyman Nazif, kitabın ilerleyen bölümlerinde, Mehmet Akif'e o dönemde yöneltilen bazı eleştirilere sağlam deliller getirerek cevap vermekte, Mehmet Akif'in şiir konusundaki yeteneğini, kaynaklarını ve şiire bakışını farklı örneklerle izah etmektedir.

'' İslamı elinden tutacak, kaldıracak yok!..
Nâ- hak yere feryâd ediyor: Âcize hak yok!..
Yetmez mi musâb olduğumuz bunca devâhi?..
Ağzım kurusun… Yok musun ey adl-i İlahi?.. ''


Kitabın 175. sayfasında ''Âcize hak yok!..'' mısrasının ikinci yarısında şu cümlenin vurgulandığı bu müstesna şiir, Safahat'in en güzel, en yüksek ve insanı en fazla müteessir eden şiirlerinden birisidir.

Akif, yazarın da değindiği gibi bu şiirinde, vatanının çöküşü karşısında kopan kıyameti, ruhunun derinliğinde çarpan ümitsizliğin derecesini her felaketi ve dehşetiyle mısralarla dile getiriyor. Zamanında onu eleştirenlere sözüm budur ki; ezeli iman ile sonsuza kadar inandığı Rabbine bu derece açık bir gücenme diliyle yanıp yakılmak için, Akif'in maddi ve manevi varlığı, kim bilir ne kadar ve ne kadar sarsıldı. Akif'i ağlatan dert, Yazar Nazif'i de ağlatmış ve söyletmiştir. Hangimiz bu kadar yakıcı bir feryad ile Allah'ın gökteki eşiğine bu kadar şiddetle çarpabildik ki?

Bugünden yarına yürürken tarihte adından ihtimamla söz ettiren örnek bir şahsiyetin şiirleri ve kişiliği üzerinde dikkat edilmesi gereken hususlarla birlikte Yazar Nazif'in yer verdiği anekdotların duygularla dile gelip söz olduğu bu kitap tekrar tekrar okunacak türden. Tavsiye ederim.

Mehmet Akif

Süleyman Nazif

Cümle Yayınları


Yazar: Misafir Köşesi - Yayın Tarihi: 26.02.2016 09:00 - Güncelleme Tarihi: 07.06.2022 19:14
4650

Misafir Köşesi Hakkında

Misafir Köşesi

Kitaphaber ailesine misafir olmuş konuk yazarların yazılarını bu profilde bulabilirsiniz.

Misafir Köşesi ismine kayıtlı 1049 yazı bulunmaktadır.