Sulhi Ceylan Yazdı: Devrimimin Öncü Kuvvetleri ya da Niç, Düşünce, Misafir Köşesi

Sulhi Ceylan Yazdı: Devrimimin Öncü Kuvvetleri ya da Niçin Okuruz? yazısını ve Misafir Köşesi yazarına ait tüm yazıları Kitaphaber.com.tr sitemizde

Sulhi Ceylan Yazdı: Devrimimin Öncü Kuvvetleri ya da Niçin Okuruz?

16.11.2017 12:14 - Misafir Köşesi
Sulhi Ceylan Yazdı: Devrimimin Öncü Kuvvetleri ya da Niçin Okuruz?

Sulhi Ceylan yazdı

Okumak harflerle hemhal olmak demek. Harfler yani simgeler. Her harf diğer uygun harflerle birleşerek kelimeyi oluşturur. Kelimeler ise diğer kelimelerle birleşerek cümleyi… Cümleler… Fakat biz okuduğumuz kelimelerin kendisini değil simgelediği manayı düşünürüz. Çünkü dil bir simgeler bütünüdür. Dolayısıyla bir metin her ne kadar kelimelerden oluşuyorsa da asıl olan o kelimelerin içinde saklı olan manadır. Şöyle de diyebilirim; biz manaları aktarmak için kelime simgelerini kullanırız.

Okumak çok çağrışımlı bir kelime. Kitap, okunacak nesnelerden sadece birisi. Kişi kendini, dünyayı, evreni her an okumakta. Bu okumanın arkasında anlamlandırma isteği ve kişinin kendini konumlandırma ihtiyacı söz konusu. Bu sebeple tüm varlık insan için bir okuma listesidir diyebilirim. Kitap ise bu listede üst sıralarda yer alır. Ama salt kitap okumak için kitap okumalıdır demiyorum. Bilakis insanın insanlaşma sürecinde kitap son derece önemlidir diyorum. Bu ayrım önemli.

İnsan neden okur? Bu soru aslında yapacağımız insan tanımıyla ilgili… İnsan dediğimizde ilk akla gelen düşünmesi… “İnsan düşünen bir varlıktır” önermesi aynı zamanda insanın kendini düşüncenin öznesi yaptığını da içerir. Yani insan hem kendini hem de kendi dışındaki olaylar, canlılar ve nesneler üzerinde düşünür. Merak etmek yetisi vardır ve bu merakını sürekli beslemek ister. İnsanın kendini tanıması meselesinde odak noktası diğer insanlardır. Çünkü insan, insanı, insanda tanır.

Okumak insanın diğer insanlarla temas etmesidir. Kendi dışındaki insanları tanıması, onların duygularına ve meyillerine eğilmesi aynı zamanda. Bu durum ise insanın kendini bilmesini doğurur. Hemcinslerini tanıyan insan aslında kendini de tanıyordur. Okumak işte burada çok geniş bir saha açar insana.

Aslında kitap okumak, insanı okumak demek bana göre. Çünkü her kitap bir insanın ürünü. Gerçi ben kitapların yazıldığına değil yazdırıldığına inanırım ama burası bu konunun yeri değil. İnsan, her kitap okuduğunda kendini de okumuş olur bu sebeple. Kısacası kitap insanın insana değme yollarından biridir. Fakat kitap okumayı hayatın manası anlamında kullandığım anlaşılmasın. Çünkü bence özne kitap değil insandır her zaman. Burası önemli.

Okumak aynı zamanda kişinin kendinde derinleşmesini sağlar. Kendine eğilmesini, en gizli yerlerinin farkına varmasını ve dahi kendiyle yüzleşmesini. Bu sebeple kitap okumak benim gözümde eylem yapmak gibidir. Sessiz bir devrimdir kitap okumak. İnsanın kendi kalelerini fethetmesidir bir başka deyişle.

İşte hâlâ devam eden kendi devrimimin öncü kuvvetleri… Yani okumaya doyamadığım 50 kitap…

 • Bahrü’l-Medîd Tefsiri – İbn Acîbe
 • Hilyetü’l Evliyâ – Ebû Nuaym el-Isfehânî
 • Tezkiretü'l Evliyâ – Ferîdüddin Attâr
 • Menâzilü’s Sâirîn – Hâce Abdullaj el-Ensârî
 • Ariflerin Menkıbeleri – Ahmed Eflâki
 • Reşehât – Mevlana Ali b. Hüseyin es-Safî
 • El-Munkızu mine’d-Dalâl – İmam Gazâlî
 • İhyâ-u Ulûmid-Dîn – İmam Gazâlî
 • Fusûsu’l-Hikem Okumaları için Anahtar – Ebu’l-Alâ Afîfî
 • Fusûsu’l Hikem Tercüme ve Şerhi – Ahmed Avni Konuk
 • Bir Sûfî’nin Portresi – İbn Arabî
 • Ah’lar Ağacı – Didem Madak
 • Grapon Kâğıtları – Didem Madak
 • Pulbiber Mahallesi – Didem Madak
 • Ethica – Spinoza
 • Satranç – Stefan Zweig
 • Üç Büyük Usta – Stefan Zweig
 • Mantıku’t Tayr – Feridüddin-i Attar
 • Gülşen-i Raz – Şebüsteri
 • Bu Ülke – Cemil Meriç
 • Uzun Çarşının Uluları – Mitat Enç
 • Yeraltından Notlar – Dostoyevski
 • Milena'ya Mektuplar – Kafka
 • Genç Werther’in Acıları – Goethe
 • İfadelerin Gramatik Ayırımı – Şakir Kocabaş
 • Aşk Mektupları – Halil Cibran
 • Korkuyu Beklerken – Oğuz Atay
 • O ve Ben – Necip Fazıl Kısakürek
 • Hikmetler – İbn Atâullah el-İskenderî
 • Dîvân – Niyâzî-i Mısrî
 • Mebde ve Mead – İmam-ı Rabbânî
 • Sâminî’nin Gül Bahçesinden Sohbetler – Gülzâr-ı Sâminî
 • Hakikat Ehlinin Manevi Halleri (Onların Âlemi) – Ahmed er-Rifaî
 • Eşik / 1947-1975 - Toplu Şiirler I – İlhan Berk
 • Aşk Tahtı / 1976-1982 Toplu Şiirler II – İlhan Berk
 • Akşama Doğru / 1984-2005 Toplu Şiirler III – İlhan Berk
 • Bütün Şiirleri – Alaeddin Özdenören
 • Kuşeyrî Risalesi – İmam Kuşeyrî
 • Tevhidin Sırları - Muhammed İbn Münevver
 • Hikem-i Atâiyye – Ataullah iskenderî
 • Tasavvufî Hayat – Necmüddîn-i Kübrâ
 • Nurlar Hazinesi – İbn Arabî
 • İlâhî Aşk - İbn Arabî
 • Bu Su – David Foster
 • Palto – Gogol
 • Marifet Deryasından İnciler – Abdullah-ı Dihlevî
 • A’mâk-ı Hayâl – Filibeli Ahmed Hilmi
 • Genç Bir Şaire Mektuplar – Rilke
 • Ermiş – Halil Cibran
 • Toza Sor – John Fante

Yazar: Misafir Köşesi - Yayın Tarihi: 16.11.2017 12:14 - Güncelleme Tarihi: 17.11.2021 22:28
3109
Yorumlar
 • Aslantürk 2020.01.04 05:54

  katır yüküyle kitap okuyupta sınıfta kalan şu ..bazı insanlara üzüleyim mi güleyim mi bilemiyorum..vay o amaçla aracı karıştıranların haline..

Misafir Köşesi Hakkında

Misafir Köşesi

Kitaphaber ailesine misafir olmuş konuk yazarların yazılarını bu profilde bulabilirsiniz.

Misafir Köşesi ismine kayıtlı 1049 yazı bulunmaktadır.