Tanrı İsa'dan Tavr-ı İsa'ya - Necmettin Şahinler, İlahiyat, Misafir Köşesi

Tanrı İsa'dan Tavr-ı İsa'ya - Necmettin Şahinler yazısını ve Misafir Köşesi yazarına ait tüm yazıları Kitaphaber.com.tr sitemizden okuyabilirsiniz

Tanrı İsa'dan Tavr-ı İsa'ya - Necmettin Şahinler

12.04.2011 10:55 - Misafir Köşesi
Tanrı İsa'dan Tavr-ı İsa'ya - Necmettin Şahinler

Seher Ortaöner, kitaphaber okurları için kaleme aldı.

Güncel Hristiyanlığın, Hz. İsa'nın hakikatinden tamamen uzaklaştırılarak, Pavlus'un elinde amentüleri yeniden şekillenen beşeri bir dine dönüştürüldüğü malumdur. Halbuki Hz. İsa'nın ve doğal olarak Hz. Meryem'in hakikati, dinimiz tarafından çok farklı va'z edilmektedir. Herşeyden önce dinimiz, imanın vazgeçilmez şartları arasında "hiçbir peygamberi dışarıda bırakmaksızın tümüne inanmayı" bulundurmaktadır. Kur'an peygamberler arasında fark görmez ve üstelik de Hz Peygamber, Hz. İsa'yı Ulü'l-Azm peygamberler arasında gösterir...

Kur'an-ı Kerim'in Hz. Meryem ve oğlu Hz. İsa'ya verdiği bu büyük öneme rağmen, Hz. Peygamberden bir önce gelen Hz. İsa'ya ve annesi Hz. Meryem'e dönük araştırma ve çalışmalar çok sınırlıdır. Bu çalışmaların çoğunluğunda ise ilgi, daha çok Hz. İsa ve kıyamet arasındaki ilişki üzerinde yoğunlaşmış ve Hz. Meryem'in de, Hz. İsa'nın da taşıdığı sır, yüklendikleri vizyon biraz geri plana itilmiştir...

İşte elimizdeki kitap Hz. İsa ve Hz. Meryem'in kısa da olsa hayatlarından kesitler vererek bu iki önemli şahsın imtihanlı dünyadaki hayat karelerinden bahsediyor. Hanna'nın daha kızı Meryem doğmadan onu Beytü'l-Makdis'te (Kudüs) Allah'ın hizmetine adayacağına söz vermesi ve dahi oğlunun olması için dua etmesi halinde Cenab-ı Hakk'ın ona bir kız çocuğu vermesiyle girişi oluşturmuştur yazar. Evet Hz. Meryem yine bir ilke imza atacak ve Mabed'e ilk kez adanan kız olacaktı. Ve Meryem'in mabed günleri başlar. Hamisi Hz. Zekeriyya'dır.

"Zekeriyya ne zaman onu mabedde ziyaret ettiyse, yanında yiyeceklerr görür ve sorardı: 'Ey Meryem! Bunlar sana nerden geliyor?'
Meryem: 'Bunlar Allah'tandır, Allah dilediğine hesapsız rızık bağışlar!' diye cevap verirdi...

Ve Meryem artık ergenlik çağına girmiştir, Mabed'deki hizmetine de başlamıştır artık. Kendisine verilen mihrabta geçirir günleri; ibadetlerle. Sıra ise Cebrail ile tanışmadadır. Cebrail, Allah'ın rahmetinin ilk müjdeci rüzgarı, diriltici soluğu, dölleyici nefesidir. Bu nefes ancak "nefsini Meryem'e dönüştürmüş" olanlara üflenir. Ve nefslerini Meryem yapamayanlar ise Hz. İsa'yı doğuramazlar. Hz. Meryem artık hamiledir. Ki o daha çok armağan edilecek oğulun kendisine nasıl intikal ettirileceğini merak etmektedir. Aradan geçen zaman içerisinde hamileliğinin ilerleyişi ve bedenindeki görünür fiziksel değişik nedeniyle, Hz. Meryem ne yapacağı konusunda şaşkınlık içindedir. Ve bu yoğun düşüncelerle bir hurma ağacının dibine sığınmak zorunda kalır. Ve Hz. İsa dünyaya gelir. Hz. Meryem ise Rahman'a oruç adamış ve artık insanlarla konuşmayacaktır...

Artık söz İsa'dadır. Annesinin suskunluğu karşısında kendisiyle konuşma becerisini gösteremeyenlere seslenir. Kendini tanıtır ve hakkında gelecekte ileri sürülecek inançların önünü şimdiden kesmiş gibidir...

Ve Hz. İsa'nın risalet görevi başlar. Körleri, abraşı(alaca/cüzzam) iyileştirmesi ve ölüleri yeniden hayata dönüştürmesi gibi mucizeleri olur. Ve bütün bu mucizeleri Hz. İsa sık sık "Allah'ın izniyle" ifadesiyle tekrarlayarak Allah'a dayandırmakta ve kendisinden kaynaklanmayan bir husus olduğunu vurgulamaktadır.

Ve Hz. İsa'nın ölümü. Kur'an perspektifinden baktığımızda karşımıza çıkan tek gerçek Hz. İsa'nın eceliyle öldüğü'dür. Müslümanlar arasında yaygın bazı efsanelere göre Allah, Hz. İsa'nın yerine son anda ona çok benzeyen bir kişi koydu ve Hz. İsa'nın yerine bu kişi çarmıha gerildi. Ancak bu efsanelerden hiç biri Kur'an'dan ve sahih hadislerden en küçük destek bile bulamaz ve bu çerçevede klasik müfessirler tarafından üretilen hikayeleri tamamen reddetmek gerekir...

Hasılı elimizdeki bu çalışma Kur'an-ı Kerim'in irfani bakış açısından feyz alarak, Hristiyanlar tarafından 'Tanrı İsa' olarak va'z edilen Hz. İsa'nın hakikatindeki 'Tavr-ı İsa'yı' ortaya çıkarmanın bir denemesini yapmıştır...

Son Söz Yerine

Bedenimle değil ey dost! Ruhumla çarmıhtayım
Ezel, ebed çizgisinde İsa'nın Tavrındayım

Tanrı İsa'dan Tavr-ı İsa'ya
Necmettin Şahinler
İnsan Yayınları
159 Sayfa


Yazar: Misafir Köşesi - Yayın Tarihi: 12.04.2011 10:55 - Güncelleme Tarihi: 03.12.2021 13:23
2839

Misafir Köşesi Hakkında

Misafir Köşesi

Kitaphaber ailesine misafir olmuş konuk yazarların yazılarını bu profilde bulabilirsiniz.

Misafir Köşesi ismine kayıtlı 820 yazı bulunmaktadır.