Toplumsal Tarih Dergisinin 365ʼinci Sayısı Yayımlandı, Dergi, Dergihaber

Toplumsal Tarih Dergisinin 365ʼinci Sayısı Yayımlandı yazısını ve Dergihaber yazarına ait tüm yazıları Kitaphaber.com.tr sitemizden okuyabilirsiniz.

Toplumsal Tarih Dergisinin 365ʼinci Sayısı Yayımlandı

11.05.2024 09:00 - Dergihaber
Toplumsal Tarih Dergisinin 365ʼinci Sayısı Yayımlandı

Toplumsal Tarih, önceki sayılarında pek değinilmeyen bir alan olarak bu sayısını Derya Gürses Tarbuck editörlüğünde "Dünya Düşünce Tarihi" adlı özel dosyaya ayırdı.

Dosyanın ilk makalesinde Hasan Aksakal modern Asya'nın entelektüel tarihine geniş bir bakış açısı sunuyor ve farklı coğrafyalardan entelektüellerin eserlerine yer veriyor.

İkinci yazıda Alp Eren Topal, François Fénelon'un Les Aventures de Télémaque eserinin on dokuzuncu yüzyıl Osmanlı edebiyatına ve düşünce dünyasına nasıl etki ettiğini inceliyor.

Üçüncü yazı ise Derya Gürses Tarbuck'un Richard Whatmore'la fikir tarihine yönelik yaptığı söyleşiyi metne döküyor. Whatmore, özellikle on sekizinci yüzyıl düşünürlerinin Aydınlanma Çağı'ndaki ideallerini ve bu ideallere dair duyulan hayal kırıklıklarını ele alıyor.

Bu dosyanın dördüncü makalesinde Gülhan Erkaya Balsoy, Kadın Haklarının Gerekçelendirilmesi adlı eseriyle kadınların erkeklerle eşit haklara sahip olmaları gerektiğini savunmuş ve bu hakların nasıl elde edilebileceğini tartışmış Mary Wollstonecraft'ın feminist düşüncedeki yerini ve etkilerini tahlil ediyor.

Dosyanın son makalesinde Ateş Uslu, siyasal düşünce tarihçiliğinde tarihsel materyalist yaklaşımları masaya yatırıp tarih ve felsefe alanlarında tarihsel materyalist yöntemin kullanımına ve bu yaklaşımın siyasal düşünce tarihçiliği üzerindeki etkilerine bakıyor.

Bu sayının dosya dışı ilk makalesinde Ayhan Aktar, Çanakkale Savaşı'nda Liman Von Sanders'in yaverliğini yapan Binbaşı Mühlmann'ın savaş sırasında ailesine yazdığı ve daha önce bilinmeyen mektubunun ikinci bölümünü kaleme alıyor.

Salih Özbaran, Osmanlı Tarihi çalışmalarında ele alınmış konuların günümüzde yaşadığımız veya bize yaşatılan olaylara ve olgulara benzerliğinden hareketle tarihin güncelliği meselesine odaklanıyor.

İçindekiler

 • Cumhuriyet Basınında Yüz Yıl Önce Bu Ay – Hazırlayan: Emel Seyhan
 • Kiske Kuşu'nun Peşinde – Söyleşi: Fuat Dündar
 • Tam Yerinden: İstanbul'a Panoramik Bakışın Tarihi – Seçkin Demirok
 • Tarih Vakfı'ndan Haberler – Hazırlayan: Melike Turan
 • Dosya: Dünya Düşünce Tarihi
 • Modern Asya Entelektüel Tarihi İçin Bir Literatür Özeti Denemesi – Hasan Aksakal
 • Yitik Hikmetin Peşinde: Telemaque ve İlham Ettikleri – Alp Eren Topal
 • Richard Whatmore'la Söyleşi: Aydınlanmanın Sonu – Söyleşi: Derya Gürses Tarbuck
 • Mary Wollstonecraft ve Feminist Düşüncenin Tarihsel İzleri – Gülhan Erkaya Balsoy
 • Siyasal Düşünce Tarihçiliğinde Tarihsel Materyalist Yaklaşımlar: Bir Ufuk Taraması – Ateş Uslu
 • Binbaşı Carl Mühlmann'ın Mektubu: II. Bölüm – Ayhan Aktar
 • Muhteşem Yüzyıl, Büyük Kaçgun ve Toplumsal Yıkım – Salih Özbaran
 • İznik Konsili'nin 1700. Yılına Entelektüel Bir Katkı – Bahattin Bayram

Yazar: Dergihaber - Yayın Tarihi: 11.05.2024 09:00 - Güncelleme Tarihi: 10.05.2024 14:37
154

Dergihaber Hakkında

Dergihaber

Dergilerin son sayıları hakkındaki kimi içerikleri bu profil altında yayımlıyoruz. Bu içerikler tanıtım bülteninden derlenmiş olabileceği gibi alıntı da olabilir. Nadiren kendi yazdığımız içerikler de olabilir.

Deginizin yeni sayı duruyu bültenlerini [email protected] adresine gönderebilirsiniz.

Dergihaber ismine kayıtlı 929 yazı bulunmaktadır.