Türk Edebiyatı Dergisi 464. kez okur karşısında, Dergi, Dergihaber

Türk Edebiyatı Dergisi 464. kez okur karşısında yazısını ve Dergihaber yazarına ait tüm yazıları Kitaphaber.com.tr sitemizden okuyabilirsiniz.

Türk Edebiyatı Dergisi 464. kez okur karşısında

15.06.2012 07:17 - Dergihaber
Türk Edebiyatı Dergisi 464. kez okur karşısında

Türk Edebiyatı Dergisi her zaman olduğu gibi bir röportajla başlıyor. Türk Tarih Kurumunca yayımlanan Türkiye'de Popüler Tarihçilik 1908-1960 adlı önemli eserin yazarı Dr. Ahmet Özcan, Kılıç Karaosman'ın popüler tarihçiliğin geçmişi, bugünü ve tarih ilmine katkıları konusundaki sorularını cevaplandırdı.

Birkaç ay önce Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Prof. Dr. Mustafa İsen, İstanbul'da verdiği bir konferansta "Nasıl muhafazakâr kesimin bir demokrasi anlayışı varsa, muhafazakâr estetik ve sanatın normlarını ve yapısını oluşturmak gibi bir yükümlülük içindeyiz" demiş ve basında hâlâ devam eden "Muhafazakâr sanat" tartışmasına yol açmıştı. Bu bağlamda derginin dosya yazarları: Mehmet Narlı, İbrahim Şahin, Bahtiyar Aslan ve Mehmet Aycı.

Muhafazakârlık tartışmalarında ismi çok zikredilen T. S. Eliot hakkında Amerikan Edebiyatı Profesörü Dr. A. Didem Uslu'nun kaleme aldığı yazıya da dikkatinizi çekecek. Postmodern edebiyatın oryantalist nitelik taşıyıp taşımadığını tartışan Yadigâr Hanım, postmodern edebiyatın, hitap ettiği toplumu tarihsizleştirmek amacı taşıdığı görüşünde.

Yirminci yüzyılın en büyük mimarlarından sayılan Le Corbusier aleyhinde yazılmış bir yazıyı da bu sayıda okuyacaksınız. Theodore Dalrymple imzasını ve "Le Corbusier Savaş Bombalarından Daha Yıkıcı" başlığını taşıyan bu yazı Türkçeye Senail Özkan tarafından çevrildi.

Alman Edebiyatı profesörü olmakla beraber, modern Türk edebiyatı üzerine yazdığı eleştirilerle tanınan Dr. Gürsel Aytaç, bu sayıda polisiye romanın önemli isimlerinden Ahmet Ümit'in Sultanı Öldürmek adlı son romanını; Tamer Kütükçü de Mehmed Celâl'in "Tanzimat'la Servet-i Fünun romanı arasında" sıkıştığını düşündüğü Küçük Gelin'ini değerlendirdi.

Hüseyin Raşit Yılmaz, Erol Güngör'ün Türk milliyetçiliği tasavvurunu bu büyük düşünce adamının Türk Kültürü ve Milliyetçilik adlı eserinden yola çıkarak ele aldı. Altan Daliorman, tatlı üslûbuyla ortaokulda Türkçe öğretmeni olan Rikkat Ilgaz'la Hababam Sınıfı'nın ünlü yazarı Rifat Ilgaz arasındaki ölümsüz aşkı anlatıyor. Prof. Dr. Namık Açıkgöz, eskilerin "müştemilü'z-ziddeyn" dedikleri "oksimoron" kavramının divan şiirindeki yansımalarına baktı. Ayşe Kasap, eski çocuk dergilerinde çocuklara okuma zevki ve alışkanlığı kazandırmak için neler yapıldığını araştırdı. Prof. Dr. Kenan Erdoğan'ın "İran ve Afganistan İzlenimleri"nin ikinci ve son bölümünü de bu sayıda.

Bu sayıda Deniz Özbeyli, Kübra Kader Erkoyuncu ve Nazan Özen'in birer hikâyesi; Cevdet Karal, Kalender Yıldız, Nurettin Durman, Abdurrahman Şimşek, İsmail Aykanat, Mehmet Özdemir, Nazlı Yıldırım, Ahmet Cora, Mustafa Özçelik, Melike Şen, Ahmet Mahir Pekşen ve Ömer Duman'ın da şiirleri okuyabilirsiniz.


Yazar: Dergihaber - Yayın Tarihi: 15.06.2012 07:17 - Güncelleme Tarihi: 19.11.2021 23:45
3625

Dergihaber Hakkında

Dergihaber

Dergilerin son sayıları hakkındaki kimi içerikleri bu profil altında yayımlıyoruz. Bu içerikler tanıtım bülteninden derlenmiş olabileceği gibi alıntı da olabilir. Nadiren kendi yazdığımız içerikler de olabilir.

Deginizin yeni sayı duruyu bültenlerini [email protected] adresine gönderebilirsiniz.

Dergihaber ismine kayıtlı 922 yazı bulunmaktadır.