Türkiye’de Kur’an İslamı Arayışları, İlahiyat, Ferhat ÖZBADEM

Türkiye’de Kur’an İslamı Arayışları yazısını ve Ferhat ÖZBADEM yazarına ait tüm yazıları Kitaphaber.com.tr sitemizden okuyabilirsiniz.

Türkiye’de Kur’an İslamı Arayışları

13.03.2023 09:00 - Ferhat ÖZBADEM
Türkiye’de Kur’an İslamı Arayışları

İslam'ın farklı yorumlanma şekilleri ile ilgili tezler ve eserler yakın zamanda biraz daha artmaya başladı. İslam düşüncesi alanında ele alınan konular ile ilgili çalışmalar biraz daha hız kazanmaya başladı. Bunun sosyo-politik ve sosyo-psikolojik sebeplerden kaynaklandığını söyleyebiliriz. Bu meyanda neşredilen yeni eserlerden biri de Kur'an islamı konusunu merkeze alan bir tez/eser olan "Türkiye'de Kur'an islamı arayışları" adlı kitaptır.

Kur'an'a yaklaşım ile ilgili bakış açılarının ilk dönemden modern zamanlara kadar tarihi süreci ele aldıktan sonra birbirine benzeyen fakat özünde farklı olan üç tanımlama üzerinden duruluyor. Kur'an İslamı, Kurancılık ve mealcilik. Bu anlayışların İslamcılık ile ilgisi ve İslamcıların yaklaşımları da ele alınıyor. İslam dünyasında Kur'an'a farklı yaklaşımlara değinildikten sonra Türkiye'de bu konudaki ilk yaklaşımlara yer veriliyor.

Kur'an İslam'ı söyleminin Yaşar Nuri Öztürk tarafından (öncesinde Hüseyin Atay) popülerleştiğini öğreniyoruz. Türkiye'de Kur'an İslamcılığının etkilendiği iki unsur olarak Oryantalistler ve İslami hareketlerin yaklaşımları üzerinde duruluyor. Burada şöyle küçük bir eleştiri yapabiliriz. Oryantalist etki ve İslami hareketlerin etkisi farklı/bağımsız başlıklar olarak ele alınıp, oryantalist etki üzerinde biraz daha detaylı durulabilirdi. Kur'an İslamı anlayışının gelişmesi ve yayılması konusunda oryantalistlerin eserleri çok fazla etkili olmuştur.

Tez/yazar kişi ve ekolleri kategorize ederek konunun daha net anlaşılmasına katkı sağlıyor. Kur'ancıları üçe ayırıyor. İslamcı Kur'ancı, modern Kur'ancı ve modernistler. Bu başlıklara göre kişi, dergi ve kurumlarda tasnif ediliyor.

Bu çalışmanın en önemli özelliği, yapılan saha çalışmasıdır. Türkiye'de Kur'an'cı, mealci, Kur'an İslamı söylemini savunan tanınmış birçok yazar ve düşünür ile yapılmış olan mülakatlar belki de ilk defa bir arada toplanmış bulunmakta.

Kur'an İslamı görüşünün temel konulara bakış açıları o fikrin savunucularının dili ile okuyucuya sunuluyor. Gelenek, tasavvuf, Risale-i Nur eleştirisi ilk göze çarpan eleştiriler. Kur'an İslamı savunusu yapanların ekserisinin İslamcı görüşlerden de uzaklaştığı tespiti önemli bir tespit. Katılımcıların laiklik ve demokrasi ile ilgili yaklaşımları birbirine çok yakın. İslamcılığın muhafazakârlığa evrilmesi ile ilgili yorumlar da üzerinde durulması gereken bir konu. Milliyetçilik sosu arttırılmış Türk İslamı söylemi de üzerinde kısaca durulan konulardan biri.

Kur'an İslamı savunucularının kendi fikriyatlarının temelleri olan konuları ele alışı mülakat yapılan katılımcılar üzerinden okuyucular ile paylaşılıyor. Bu görüşlerin bir kısmını şöyle sıralayabiliriz.

Kur'an, dinde tek otorite ve tek kaynaktır.

Kur'an'da nesh yoktur. Kur'an'ın bütün ayetleri muhkemdir.

Kur'an anlaşılırdır. Kur'an'ı, okuyan herkes anlayabilir.

Kur'an devrimcidir. (Yenilikçidir) Kavramlara yeni anlamlar yüklemiştir.

Kur'an anlaşılarak okunmalıdır.

Sıradan insanlar, Kur'an'ı doğrudan anlayabilir ve yorumlayabilir.

Mealle buluşma gereklidir.

Kur'an İslamı, Kur'ancılık, modernist İslam gibi konulara ilgi duyan ve bu konuda derli toplu (belli bir disiplin içinde yazılmış) bir eser arayanlar için istifade edilebilecek bir eser.

Türkiye'de Kur'an İslamı Arayışları

Filiz Orhan

Fecr Yayınları


Yazar: Ferhat ÖZBADEM - Yayın Tarihi: 13.03.2023 09:00 - Güncelleme Tarihi: 22.02.2023 12:33
629

Ferhat ÖZBADEM Hakkında

Ferhat ÖZBADEM

1979 yılının bir Haziran günü Adıyaman’da dünyaya geldi. İlk, orta ve lise öğrenimini Adıyaman’da bitirdi. Gül Eğitim Yardımlaşma Dayanışma İlmi Araştırmalar Ve İnsan Hakları Derneği kurucu üyesidir. Özgün İrade, Vuslat, AbıHayat ve Yolcu dergisinde şiir ve makaleleri yayınlanan yazar evli dört çocuk babasıdır.

haberdurus.com, zeynepder.org, dunyabizim.com, kitaphaber.com.tr web sitelerinde belli periyotlar ile yazı yazmaktadır.

YAYIMLANMIŞ ESERLERİ

Düşünce: 40 Esas 40 Düstur, Cennetin Anahtarı, Cennetin Yolu, Kur’an’ı Nasıl Okumalı, Kur’an’ın Gölgesinde Hz. Muhammed

Araştırma: Dünden Bugüne İslami Hareket, Edebiyat Gemisinde Düşünce Adamları

Roman: Brezilya, Muaz, Muhammed Mursi, Saffan Bin Muattal

Şiir: Ebrulim.

Deneme: Ortalama Bir Âşık Olmamı Bekleme Benden.

SERİ ÇALIŞMALARI

Tavsiyeler Serisi (10 Kitap):

Aliya İzzetbegoviç, Fethi Yeken, Hasan El Benna, Hasan En Nedvi, Malcolm X, Mevdudi, Mustafa Meşhur, Said Havva, Seyyid Kutub, Yusuf El Karadavi

Roman (Beşir Serisi, 6 Kitap):

Beşir ve Sultan Abdulhamid, Beşir ve Fatih Sultan Mehmet, Beşir ve Gazali, Beşir ve İbn Haldun, Beşir ve Osman Bey, Beşir ve Selahaddin Eyyubi.

Biyografik Roman (Öncüler Serisi, 14 Kitap):

Aliya, Hasan el Benna, Malcolm X,  Mehmet Akif, Mehmet Akif İnan, Meryem Cemile, Metin Yüksel, Mevdudi, Muhammed Ali, Necip Fazıl, Ömer Muhtar, Said Halim Paşa, Seyyid Kutub, Zeynep Gazali.

Mesajlar Serisi (15 Kitap)

Ali Fuat Başgil, Aliya İzzetbegoviç, Cemil Meriç, Fethi Yeken, Hasan El-Benna, Hasan En-Nedvi, Malcolm X, Mehmet Akif Ersoy, Mevdudi, Mustafa Meşhur, Necip Fazıl Kısakürek, Nurettin Topçu, Said Havva, Seyyid Kutub, Yusuf El-Karadavi

Ferhat ÖZBADEM ismine kayıtlı 221 yazı bulunmaktadır.

Yazarımıza ait 17 kitap bulunmaktadır.