VARLIK; VAR MIDIR?, Düşünce, Enes CAN

VARLIK; VAR MIDIR? yazısını ve Enes CAN yazarına ait tüm yazıları Kitaphaber.com.tr sitemizden okuyabilirsiniz.

VARLIK; VAR MIDIR?

02.07.2021 10:00 - Enes CAN
VARLIK; VAR MIDIR?

İnsan, evrenin hem nesnesi hem de birçok kadim din ve süregelen felsefe geleneğine göre evrenin var olma sebebidir. Dolayısıyla antik Yunandan günümüze değin açıklanmaya çalışılan çoğu sorunun çıkış noktası insanın ilk olarak kendini anlamaya çalışma mevcudiyetinin bir sonucudur. İnsanın kendi varlığıyla başladığı sorgulama, eşyanın varlığı, hakikatin varlığı ve varlığın varlığı sorularını da peşinden getirmiştir.

Varlığı açıklama yolunda önümüze sunulan anlatımlarının çoğunun temelinde hâkim olan paradigmaların da etkisiyle Antik Yunana felsefe geleneğine dayanan çözümler çıkmaktadır. Bu soruya verilecek cevaplara farklı bir pencere açan İslam felsefesi geleneğinin, geleneksel felsefeyle olan etkileşimi ve ayrılan yönlerini ana kaynaklarıyla yorumlayan bir eserin varlığı, epey zamandır eksikliği hissedilen bir kaynaktı. Bunun farkına varmış ve yıllarını bu alanda araştırma yaparak harcamış olan Ömer Türker; ‘Varlık Nedir?’ kitabıyla bu alana yetkin bir eser kazandırmıştır.

Ömer Türker Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İslam Felsefesi bölümünde öğretim görevlisi olarak, Kur’an tefsiri, bilgi teorisi metafizik ve mantık alanlarında çeşitli yayınlar yayınlamıştır. Türker “İbn Sînâ Felsefesinde Metafizik Bilginin İmkânı Sorunu” adlı telif eserinin yanı sıra çok sayıda kitap, makale ve tercümeye imza atmıştır. Bu kitabın İlk hali de daha önceden yayınlamış bir makalenin tekrar gözden geçirilip, yeni başlıklar eklenerek kitaplaştırılmasıyla meydana gelmiştir.

Türker bu kitabında geleneksel felsefedeki varlık tasavvurunu, varlık tasavvurunun İslam felsefesinde kelam ve tasavvuf geleneğiyle nasıl açıklandığı üzerinde durmuştur. Kelam ve tasavvuf ilişkisinin nereden başladığı ve hangi ayrımların olduğu Kindî, Fârâbî, İbn Sînâ, İbn Bâcce, İbn Tufeyl, İbn Rüşd, Sühreverdî, Esirüddin el-Ebherî, Kutbüddin er-Râzi, Molla Lütfi, İbn Arabi, Gazali ve birçok filozofun araştırmalarını temel alarak açıklamaktadır. (s.10)

On bir ana başlıktan meydana gelen kitap; varlık kavramının zorunluluğu, varlığın tarifi, özel varlık, nedenli ve nedensiz varlık, zihni varlık, filozofların varlık anlayışının kelam ve tasavvuf geleneklerine etkisi gibi konulara açıklık getirmektedir. İslam felsefesini anlayabilmek ve sonrasında gelişen ve değişen modern hayat içerisinde bizim kendi köklerimize sahip çıkma adına İslam felsefesinin asıl kaynaklarını anlama ihtiyacını hakkıyla yerine getirmemiz gerektiğini savunmaktadır. (s.20) İslam felsefesi geleneğini anlama ve yorumlamanın kendi düşünsel tarihini bir bütün olarak anlamak ve yorumlamanın bir parçası olduğunu dile getiren yazar, toplumların özgür düşünce üretebilmesinin ön koşulunu sahih bir tarih tasavvuruna bağlamaktadır.

Varlık Nedir? İslam Filozoflarının Varlık Tasavvuru, Ömer Türker, Ketebe Yayınları İstanbul, 2019, 184 Sayfa


Yazar: Enes CAN - Yayın Tarihi: 02.07.2021 10:00 - Güncelleme Tarihi: 28.06.2021 10:41
1145

Enes CAN Hakkında

Enes CAN

Hiçbir Özelliği Olmayan Adamın Hikayesi kitabının sessiz, sakin yazarı.

Enes CAN ismine kayıtlı 30 yazı bulunmaktadır.

Yazarımıza ait 1 kitap bulunmaktadır.