Yakaza-n / II Kılıçarslan, Ethem ERDOĞAN

Yakaza-n / II Kılıçarslan kitabını ve Ethem ERDOĞAN kitapları hakkındaki tüm bilgileri Kitaphaber.com.tr sitemizde bulabilirsiniz.

Yakaza-n / II Kılıçarslan

KitaplarımızEthem ERDOĞAN - 2017.04.01
Yakaza-n /  II Kılıçarslan

Kelimeler de şiirin birliğini ve sağlamlığını temin etmek için sizin nökerleriniz gibidir sultanım, dedi Aykut Bey. Nasıl ki nöker milleti için, sultanı için envai çeşit uğraşa girerse, hurufat dahi şiir için öyledir. Harf nökerdir sultanım. Kelimeler koldur. Mısralar bölüktür. Beyitler ise birliği oluşturur. Nasıl ki birlik tek bir nöker gibi hareket ettiğinde harp kazanır, harfler, kelimeler ve mısralar da beyit için, dahası şiir için aynı görevi ifa ederler. -Aykut Bek, dedi sultan. Her ordunun bir başı bir komutanı olur. Senin şiirin komutanı kimdir o vakit?

Şafak, yalancı kızıllığını gerçeğe dönüştürüp de güne ad vereni ortaya çıkardığında, bir kutlu arayışın yolcuları, dağlara vurdu kaderi. Umudun yeşerttiği bir hayalin yaşaması için yola revan olan yirmi dört adam. Yirmi dört kader yolcusu. Tayin edilmiş mukadderata, nazı geçebilecek mazlumlar. Evi, yurdu, odu, otağı unutmuş, soyu sopu için bir hayalin izini sürenler. Adını da bahtını da bir düşün kuyusuna atmaktan, bir an bile tereddüt etmeyen şecaat timsalleri.

Yakaza-n / II Kılıçarslan
Ethem Erdoğan
Mana Kitap
182 Sayfa
2017


Satın almak için