Yedi İklim 379. Sayı, Dergi, Dergihaber

Yedi İklim 379. Sayı yazısını ve Dergihaber yazarına ait tüm yazıları Kitaphaber.com.tr sitemizden okuyabilirsiniz.

Yedi İklim 379. Sayı

04.10.2021 13:30 - Dergihaber
Yedi İklim 379. Sayı

Yedi İklim ekim sayısı Tarihin Sonu giriş yazısıyla açılıyor. Yazıda insan aklı ve bilincinin kurgulanan düzeni değiştirip dönüştürebilecek kadar güçlü olduğu dile getirilirken Müslüman şuurunun aklıyla bu düzenin bir parçası olmaması gerektiği belirtilmiş.

Mustafa Cemil Efe hüsnü hat sanatında kendine özgü desenleriyle okurunun zihnini berraklandırmış.

Ali Haydar Haksal, Diriliş Ekolü: Düşüncenin Yenilenişi V adlı yazı dizisinde Sezai Karakoç'un düşünce ile edebiyatı hemhal kıldığı bir ortamda yeşertecek bir filiz bulduğunu ve bu filizi yeteri kadar güneşle besleyip büyüttüğü anlatılmış.

Hayrettin Orhanoğlu, Değişme ve Değişmenin Gücü- I adlı makalesinde Tanzimat'la birlikte değişen bir toplum ve sanat hayatın aksülemallarını gözler önüne sermiş. Sanat ve sanatçının ürettiği metinlerin çıkış noktasının değişmesi ve batı karşısındaki paradoksal durum çeşitli tartışmaları da beraberinde getirmiş.

Hüseyin Alemdar Sekiz Yak Kanı adlı manzumesinde şiir sanatının varlığını hemhal kılan yapısını manzum ve mensur dizeleriyle ortaya koymuş.

Hasan Aycın'dan bir Nurettin Durman portre çizgisi.

Osman Koca, Şarkın Hikayesi- II Kadının Fendi yahut Bin Bir Gece Masalları adlı incelemesinde masalların ne zaman ve ne şekilde oraya çıktığı, kökeninin nereye dayandığı ve içindeki pek çok hikâyenin bir iç dökümünü yapmış okuyucuya.

Yakup Şafak, Mesneviden Tercüme Kısa Yorumlar adlı yazısında Hz. Mevlana'nın yazdığı mesnevideki defterlerden seçip derlediği kısa şiirleri açıklayarak okuyucuya sunmuş.

Sulhi Ceylan, Tanrı Tasavvuru Bağlamında Ahmet Avni Konuk'un İlah-ı Mu'tekad Kavramına Bakışı adlı makalesinde ilgili yazarın tanrı tasavvuru hakkındaki düşünceleri ve ilahi mu'tekad anlayışının putperestlik olduğunu ifade etmiş. Düşüncenin bütününe baktığımızda ise tanrı tasavvurunun oluşumunda ana etkeninin kişinin kendisi olduğu dile getirilmiş.

Ömer Hatunoğlu Fatih Gürcan ile Avrupa Tarihi Üzerine adlı söyleşisinde yazarken özgüveniniz yerinde olacak cümlesiyle yazma serüvenine bir giriş yapmış.

Dr. Ali Tülü ve Abdülaziz Duman İmam Şafi'den Parasız Zengin adlı şiiri Türkçe'ye aktarmışlar.

İshak Aslan, Düşünmeyi Düşünmeyen Düşünce adlı yazısında Heideger'in Düşünmek Ne Demektir kitabı üzerinden insanı düşünmeye davet eden saikleri ele almış. İlhan Turan tarafından dilimize çevrilen bu eser düşünme ve düşünceyle birlikte düşündürtmenin önemi üzerinde incelikle durulmuş.

Kemal Kahraman, Hayat Sahnesine Dışarıdan Bakmak adlı incelemesinde tiyatro sanatının dünü, bugünü ve yarını üzerine oldukça önemli bilgiler vermiş. Edebiyat dergilerinde çok sık yer almayan tiyatronun hafızalara tekraren yerleşmesi olarak okuyabileceğimiz bir metin.

Erkan Kara, Koluna Kum Saati Takmak İsteği adlı denemesinde zaman mefhumunun varlığına dair bir soyut düşünce geliştirmeye çalışarak zamanın mekansızlığına işaret etmiş.

Bu sayının şairleri: Osman Serhat Erkekli, Sulhi Ceylan, Ali Haydar Haksal, Hüseyin Alemdar, Nurettin Durman, Ethem Erdoğan, Mehmet Yılmaz, Hatice Çay, Hikmet Dündar, Aziz Kağan Güneş, Ebru Kazan, Serhat Ölçer, Ayşe Altıntaş, Yasemin Kapusuz, Muhammet Cemal Ünal, Metin Kaplan, Murat Karacan, Yahya Çerkez, Sema T Ersöz, Kevser Firdevs Maraşlıoğlu.

Fatma Kaya, Şimdiki Çağın Kritiği Üzerine adlı incelemesinde yaşadığımız çağın görünmez ağlarına yakalanan insanın sistemin içinde nasıl varlığını kaybettiğini ve kendini yansıtan medya aynasında evrim geçirerek ruhunu kaybettiğini hatırlatılmış.

Sevgi Korkusuz, Psikolojimin Tercümanına Mektup adlı öyküsünde kendi kendine konuşan bir kahramanın kendi kendisiyle söyleşmesi neticesinde oluşan psikolojiyi okuyucuya iç konuşma tekniğiyle yansıtmış.

Eyüp Taşçı bu sayıda şair Sulhi Ceylan üzerine biyografik bir çalışma ortaya koymuş.

Eyüp Taşçı, ayrıca Sulhi Ceylan ile bir söyleşiye de imza atmış. Söyleşide Sulhi Ceylan: ''şiir anlatmaz, olmaması gerekeni gösterir'' ifadesi şairin imgeye olan bakışını ortaya koymuş.

Birsen Bağcı, Sonbahar adlı denemesinde sonbahar mevsiminin çağrıştıklarını lirik bir edayla okuyucuya anlatmış.

Nurettin Durman, Arif Ay Şiiri Kırağılı Bir Gecede Kudüs'ü Düşlüyorum adlı incelemesinde Arif Ay şirinin bilinmeyen cephelerine ayna tutmuş.

Merve Kambur Pişkin, Menekşe Hanım Apartmanı adlı öyküsünde pişmanlık duygusunun yarattığı psikolojiyi canlı bir lirizmle okuyucuya aktarmış.

Paul Eluard şirini Türkçeye Ebru Kazan çevirmiş.

Melek Tosun, Hamza isimle hikayesiyle bu sayıda yer alıyor.

Necip Mahfuz Mahallemizin Hikayeleri 7 çevirisini Yusuf Enes Karaman yapmış

Yusuf Turan Günaydın, Refik Halit ve Cemil Cahit'ten Menderes'e Telgrafname Hayat-Siyaset-Edebiyat İlişkisi Açısından adlı makalesinde iki yazarın gündelik hayatın içindeki yaşadıkları olayların aslında okuyucu tarafından bilinmediği ve çokça da biyografilerinde yer almadığı dile getirilmiş.

Aykağan Yüce, Hanım Efendi/Tarihte İz Bırakan Kadınlar adlı incelemesinde kadınların tarihte ne kadar önemli bir özne oldukları dile getirilmiş.

Sevil Avşar, Edebiyatçının Edebi: Ölümlü Dirimlik, Ramis Dara'nın Klaros yayınlarından çıkan kitabını okuyucuya tanıtmış.

Nesrin Zabati Miandoab, Kahraman adlı sinema filmini okuyucuya tanıtmış.

Zehra Eser, Kalbe Yakışan Kelime adlı denemsiyle okuyucuyu selamlamış.

Eren Buğdaycı, Ali Haydar Haksal'ın Zamanların Öyküsü kitabı üzerine bir derlemede bulunmuş.

Yusuf Emir Culha Nevzat Akyar Kopuk, Sukut Sanatı Hamuş-name ve Ursula K Le Guen Yazma Üzerine Sohbetler adlı kitabı okuyucuya tanıtmış.


Yazar: Dergihaber - Yayın Tarihi: 04.10.2021 13:30 - Güncelleme Tarihi: 23.11.2021 21:40
936

Dergihaber Hakkında

Dergihaber

Dergilerin son sayıları hakkındaki kimi içerikleri bu profil altında yayımlıyoruz. Bu içerikler tanıtım bülteninden derlenmiş olabileceği gibi alıntı da olabilir. Nadiren kendi yazdığımız içerikler de olabilir.

Deginizin yeni sayı duruyu bültenlerini [email protected] adresine gönderebilirsiniz.

Dergihaber ismine kayıtlı 939 yazı bulunmaktadır.