Yedi İklim Gül'ün Batıdaki İzini Sürüyor, Dergi, Dergihaber

Yedi İklim Gül'ün Batıdaki İzini Sürüyor yazısını ve Dergihaber yazarına ait tüm yazıları Kitaphaber.com.tr sitemizden okuyabilirsiniz.

Yedi İklim Gül'ün Batıdaki İzini Sürüyor

01.03.2013 11:18 - Dergihaber
Yedi İklim Gül'ün Batıdaki İzini Sürüyor

Önümüzdeki günlerde Şakir Kurtulmuş'un "Yusuf'un Kuyusu", Yeprem Türk'ün "Önemli Olan" ve Mehmet Özger'in "Muhtasar Cinnet Risalesi" adlı şiir kitaplarını yayınları arasına katacak olan Yedi İklim 276. Mart 2013 sayısında yoğun şiirler bulacağınız içeriğini sunarken 'Yaratıcı Yazarlık' konusunda önemli tespitlerde bulunuyor.

"Yazma yeteneğinin ortaya çıkması, gelişmesi konusunda dergi ortamı, arkadaş toplulukları herhalde hâlâ en verimli alanlar. Tabii ki bunu söylerken daha çok amatör heyecanını kaybetmemiş, yeni bir yazıdan, yeni bir şiirden, yeni bir öyküden heyecan duyulan dergi ortamlarını kastediyorum. Bu ortamda insanlar birbirlerini etkiler, birbirilerinden öğrenirler. Bu ilişki çok tanımlanmış bir biçimde de gerçekleşmez; kendiliğinden olan, çoğu zaman da görülemeyen bir süreçtir bu. İnsanlar bir araya gelir, konuşur ve yazı yazar.

Ayrıntı ya da ayırıcı nitelik şurada; insanları bir araya getiren bağ, yazı yazma arzusu değil, birlikte olma, bir ideali paylaşma tutkusudur." Yedi İklim "İnsanı etkileyen, sarsan etki ancak bu tutku ile birlikte kazanılır. Ne anlatırsa anlatsın, okuyucusu bu nitelikteki eserleri tanır, fark eder" diyerek yazarlığı vurguluyor bu sayının sunuş yazısında.

Tefekkür iklimine bir çağrı olarak gözlerimize dolan çizgileriyle Hasan Aycın'la açıyor sayfalarını.

Ve şiirin geçişi başlıyor; Osman Serhat / "...", Şakir Kurtulmuş / Şiiri Yüzdüren Kuşlar, Nurettin Durman / Ne Çok Ölüyor Dünya, Adem Turan -Musalla Taşı / Su Taşı / Kan Taşı / Sokak Taşı, Erkan Kara / Anne, Cevat Akkanat / Baba, Kız, Ruhul Kudüs!, Ümit Zeynep Kayabaş / En Yükseğe Silik, Bilal Can / Gülümseyişimizin Garipliği Üzerimizdedir Bilesiniz, Serdar Kacır Derelerden Atla Geçerken / Ölü Resim, Metin Tonbul / Cezayir Sokağı, Hatice Çay / Şeytan Kovalaması, Hacer Akıcı Ayna / Kokotlar Mektebi, Aydın Yanmaz / Bir Küçük Çığlık, Abdurrahman Danış / Cin ve Beste, Cemil Aydın / Düşmek, Yeprem Türk / Batı Topu bu sayının şiir sayfalarında okuyacağınız isimler.

Nuhan Nebi Çam "Eylül Düşünceleri", Osman Koca "Kutsî Reverans"

Hüner Şencan "Al Topuklu Beyaz Kızlar" başlıklı öyküleriyle öne çıkan isimler.

Yine Özlem Aydın'ın hazırladığı Ebru ve Serap Ekizler'in Çizgileri yer alıyor bu sayıda.

Yedi İklim'in 'çeviri şiir'e sayfalarında sürekli yer verdiği bilinir. Önceki sayıda Veysel Akdoğan'ın adeta tarihin sisleri arasından çıkarıp sunduğu Ebû Talip'in 'Kaside'si ve yine İsmail Söylemez tarafından Farsçadan çevrilen Kayser-i Eminpur'un "İnsanlar Kitap Gibidir" adlı şiiri okuyucunun dikkatine sunuluyor.

Ali Haydar Haksal, Umberto Eco'nun "Gülün Adı" adlı romanını "Gül'ün Adından Gül İmgesine" başlıklı yazısıyla mercek altına alıyor bu sayıda. "Gülün Adı, Orta Çağ Avrupa'sının bir romanı. Bu, bir anlamda dönemin gizlerinin şifrelerini çözer nitelikte. O dönemde Doğu ile Batı arasında büyük bir uçurum var. Batı kendi karanlığının gizlerini veya çıkış yolunu çözmeye bakıyor. Bu, Batı'nın bir dönüm noktasıdır, bir diğer deyişle rönesansıdır. Umberto Eco da diğer batılı bilim adamları gibi zaman zaman duygularına yenik düşüyor. Kimi zaman bu, bir öfkeye dönüşüyor." "Gül'ün Adından Gül İmgesine" Ali Haydar Haksal, İslam Düşüncesinin Batı kültürü üzerindeki etkileri ve karşı tepkilerini okumayı sürdürüyor da denilebilir.

Ve aynı eksende Mehmet Habil Tecimen ise "Shakespeare'nin Kıbrıs Davası Otello'nun Politik Mirası" başlıklı yazısıyla; William Shakespeare'in Othello'daki ayrıntılardan hareketle "18. yüzyıl sonrasını Aydınlanma kavramı çevresinde anlayamaya meyilli Türkiyeli aydın okuyuşu; milletimizin taraf olduğu Kıbrıs'la ilgili edebi bir metni değerlendirirken yazarı eleştirmemize yıllarca mani olmuştur" diyerek "(bizdekilerin de, dışarıdakilerin de) şuuraltı kayıtları ve Othello'nun politik meselesi"ni ortaya çıkarmaktadır.

Mete Çamdereli'nin "Medya ve Din" başlıklı "din ve din olgusunun medyada konumlanma biçimini ihsas eden" ve birkaç sayı devam edecek olan çalışması; medya ile dinin popüler kültür bağlamında bir değerlendirmesini içeriyor.

İki Öykü Kitabı'na işaret ediyor Yedi İklim: Nuhan Nebi Çam "Kefendeki Misket ya da Tahir'in Tarihi", Muhammet Özeren ise "Kefendeki Misket" başlıklı yazılarıyla öykülerini Yedi İklim'den okudumuz Yunus Emre Özsaray'ın 'Kefendeki Misket' adlı kitabını;Tuba Türkkan da "Mistik Bir Anlatı: Lobelya" başlıklı yazısıyla Osman Koca'nın 'Lobelya' adlı kitabını inceliyor.

Yeni Okumalarda ise Şakir Kurtulmuş "Kelebek, Şair ve İzler" başlıklı yazısında Yüksel Peker'in aynı başlığı taşıyan ve Hece Yayınları arasından 2012 yılında çıkan şiir kitabını; Sezai Güner, Turan Karataş'ın "Doğu'nun Yedinci Oğlu; Sezai Karakoç" adlı kitabını işaret ediyor.

Yeprem Türk, Ayışığı başlıklı şiiri üzerinden "Oktay Rıfat Şiiri"ne değiniyor. "Asa Süresi" başlıklı yazı ise Yeprem Türk'ün İlber Ortaylı ile Radikal Kitap'ın yaptığı bir söyleşiden yola çıkarak Tanzimat, sonraki dönem ve batılılaşma kavramları arasından medeniyet kodlarımızın dayandığı asa'nın kırılmak üzere olduğunu söyleyerek 'bir yeri' işaret ediyor. Yedi İklim bir önceki sayısında bilindiği üzere Ahmet Sait Akçay dosyası hazırlamıştı. Yeprem Türk söz konusu dosyaya "Ufuk Kesişmesi mi?" başlıklı yazısıyla değiniyor.

Tuncer Uçarol'un 2012 Yılı Abdullah Baştürk İşçi Edebiyatı Ödülü'nü konu ettiği yazısının ardından Gökhan Serter'in "Eylemle Geçenler yada Bir İnsanlık Başlatmak" başlıklı yazısı yer alıyor değiniler arasında. Gökhan Serter bu yazısıyla "Bir sınavdır yaşamak diye diye direnmenin kokusu doluyordu avuçlarına. Korkunç bir yalnızlığı da alarak yanına kalplerindeki kuşlara bağışlanmanın duasını okuyordu onlar. Örtülerinden başka bir de elleri vardı onuru çöktüğü yerden tutup ayaklandıran. Dehrin külfeti bir Kudüs'ün bir de onların omuzuna bırakılmıştı sanki" diyerek 28 Şubat sürecinde uygulanan başörtüsü yasağına karşı verilen mücadelenin anlamının izini sürüyor.

Yedi İklim'den ruhu olan, içi kor kor yanan ve canlı bir sayı daha...

İyi okumalar diliyoruz.


Yazar: Dergihaber - Yayın Tarihi: 01.03.2013 11:18 - Güncelleme Tarihi: 20.11.2021 02:05
2646

Dergihaber Hakkında

Dergihaber

Dergilerin son sayıları hakkındaki kimi içerikleri bu profil altında yayımlıyoruz. Bu içerikler tanıtım bülteninden derlenmiş olabileceği gibi alıntı da olabilir. Nadiren kendi yazdığımız içerikler de olabilir.

Deginizin yeni sayı duruyu bültenlerini dergi@kitaphaber.com.tr adresine gönderebilirsiniz.

Dergihaber ismine kayıtlı 691 yazı bulunmaktadır.