Yetkin Düşünce 15. Sayı Yayımlandı: Sosyal Eşitsizlik, Dergi, Dergihaber

Yetkin Düşünce 15. Sayı Yayımlandı: Sosyal Eşitsizlik, Varsıllık ve Yoksulluk yazısını ve Dergihaber yazarına ait tüm yazıları Kitaphaber.com.tr

Yetkin Düşünce 15. Sayı Yayımlandı: Sosyal Eşitsizlik, Varsıllık ve Yoksulluk

04.12.2021 09:00 - Dergihaber
Yetkin Düşünce 15. Sayı Yayımlandı: Sosyal Eşitsizlik, Varsıllık ve Yoksulluk

EDİTÖRDEN

İnsanlık tarihi boyunca her dönemde bir problem olarak gündemdeki yerini hep korumakla birlikte, içinde yaşadığımız küresel sistemde çok boyutlu olarak "uluslararası" yaygın bir sorun haline dönüşen sosyal eşitsizlik son dönemde yaşanan gelişmelerle birlikte ajandada ilk sıradaki yerini kavileştirmiştir. Covid-19 sebebiyle kapanmalar, işsizlik, ekonomik yetersizlik vb. sorunlar hem daha görünür olmuş hem de ülkeler arası eşitsizliklerin altını daha kuvvetli çizmiştir. Bir yandan sermayelerini ve karlarını artıran küresel şirketler diğer yanda artan işsizlik furyası, bir yanda finansman artış diğer yanda borçlanma dünyayı daha gerilimli bir hale getirmiştir.

Ayrıca dünya kaynaklarının heba edilmesi, dengesiz kullanılması veya bir takım felaketlerle zayi olması, hem dünya ölçeğinde insanların en temel ihtiyaçlarına erişimini sorunlu kılmakta hem de geleceğe yönelik kaygı yaratan sosyal eşitsizlikleri daha da derinleştirmektedir. Çok farklı strateji ve yöntemlerle (işgal, çatışma, baskı vb.) dünya zenginliklerinin Batılı ülkelere haksızca aktarımı, küresel sistemin sürdürülebilirliği noktasında ciddi soru işaretleri yaratmaktadır. Nitekim Ortadoğu, Afrika, Hindistan gibi tabii, fiziki ve doğal kaynakların ciddi rezervlere sahip olduğu bölge ve ülke halklarının oldukça standart altı yaşamları bu yaman çelişkinin sebeplerine dair soruları artırmaktadır.

Modernlikten postmodernliğe doğru evrilen süreçte insanın ontolojik varoluşundan kaynaklanan haklarının hümanist ideallerce karşılanmadığı farklılıkların eşitsizlik, maduniyet ve mağduriyet yaratacak düzeyde bir siyasallık ve toplumsallık içinde ikamet ettirildiği, tüm eşitlik iddia, vad ve ifadelerinin kendi içine çöktüğü bir zaman dilimine şahitlik etmekteyiz. Agamben'in tabiriyle "çıplak insan" olarak insanilik zemininde dolaşmayı ve insan haklarının iddialı kuşatıcı metinleriyle kutsanmayı beklerken, ayrımcılıktan savaş, işgal ve göçlere kadar bir dizi insanın "açıkta kaldığı" bir dünyada yaşamaktayız.

İşte gezegenimizin üzerinde bu denli ağır bir sorun olarak duran "sosyal eşitsizlik" insanlık gündeminin ana konularını tartışmayı kendisine hedef edinmiş Yetkin Düşünce dergisinin bu sayısının dosya konusudur. Özellikle son bir buçuk yıldır dünya gündeminde farklı mikro konularla manşet haline gelmiş olan bu başlık, birikmiş çok katmanlı sorunun bir ismi olarak değerlendirilebilir. Sorunu felsefi, sosyolojik, teolojik, ekonomik vb. çok boyutlu olarak ele alınması ortak bir vücubiyet arz etmektedir. Elbette tek bir sayıda böyle bir külliyatlı bir problemi çözmek iddiasında değiliz. Ancak bu problemin farklı "mikro"larıyla birlikte gelecek zamanlarda ajandadan hiç düşmeyeceğini tahmin edebiliriz.

* * *

Bu minvalde Yetkin Düşünce dergisinin bu sayısına Mustafa Tekin, Kadir Canatan, Celâleddin Çelik, Ahmet Keleş, M. Yaşar Soyalan, Muhammed Özdemir, Süleyman Gümüş, Osman Ülker, Faruk Taşçı, Aslıhan Gül, konuya dair analizlerle katkıda bulunmuşlardır. Esat Arslan'ın "Hz. Peygamber'in Çağımızla Kavgasını Anlamak" isimli yazısı tarih ile bugünü birbirine yaklaştıran "şimdi"yi anlama çabası olarak düşünülebilir. Ayrıca Asiye Tığlı'nın Abdülkerim Süruş'un "Nebevi Rüya Nazariyesi" üzerine geniş tahlilini içeren bir makalenin ilk bölümünü de dergimizde bulacaksınız.

Bu sayıda söyleşi bölümünde iki ayrı önemli ismi konuk etmekteyiz. İlkin, "sosyal eşitsizlik" problemine daha felsefi düzlemde yaklaşan Ahmet Ayhan Çitil'i okuyacaksınız. İkincisi de, bu konuda yoğun sosyolojik çalışmalarda bulunan Lütfi Sunar.

Edip Akyol'un Mehmet Azimli editörlüğünde hazırlanmış olan "Zirveden Dramatik Sona Müslüman Sultanlar"; yine Zehra Aktürk'ün Zygmunt Bauman imzalı "Modernite, Kapitalizm, Sosyalizm; Küresel Çağda Sosyal Eşitsizlik" kitaplarına yaptığı kritikleri okuyacaksınız. Katkı yapan tüm yazarlarımıza içten teşekkürlerimizi arz ederiz.

* * *

Kutuplaşmaların dünya ölçeğinde giderek arttığı, entelektüel tartışmaların azaldığı, her önemli meselenin birden popüler kültürün içinde eridiği bir zaman diliminde, ciddi tartışmalara, konuşmalara, düşüncelere olan ihtiyacımız giderek artmaktadır. Bu temel zemin ve çerçeve içerisinde iddia ve söylemlerini ifade etmeye çalışan Yetkin Düşünce dergisi, kendisini konumlandırdığı dünya görüşü bakımından müstesna bir yerde durmaktadır. Bu bağlamda sivil bir düşünce dergisi olarak işlevini yerine getirmenin heyecanı ve sorumluluğunu derinden hissetmektedir. Süreç içerisinde sözün ağırlığını azaltmadan, çok daha geniş bir yazar ve okur çevresine hitap ederek bir Türkiye platformu olmak derginin hedeflerindendir.

Derginiz Yetkin Düşünce'nin 16. sayısı çok farklı alanlarda içerimlere sahip "Yalnızlık" başlığına ayrılmıştır. Aslında toplumların yükselen ıstıraplarından biri olan yalnızlık meselesi, hissedilen ancak hakettiği kadar da ele alınmayan post/modern insanın trajedilerini açığa çıkarma bağlamında oldukça önemlidir. Yalnızlık konusuna tüm ilgili yazarlarımızı katkı yapmaya çağırırken, daha mutlu bir insanlık ve dünya temennisiyle…

Mustafa TEKİN
Genel Yayın Yönetmeni


İÇİNDEKİLER

DOSYA

 • Niçin Bazıları Daha Eşit? / Mustafa Tekin
 • "Eşitlik" ve "Farklılık" Arasında Adalet / Kadir Canatan
 • İslam'ın Sosyal Adalet Mesajını 'Ontolojik Eşitsizlik' Üzerinden Anlamak / Ahmet Keleş
 • Eşitsizliğin Mâkuliyeti ve Ahlakiliği Sorunu; Geç-Modernliğin Varlık ve Sistem Krizinde Teodiselerin İmtihanı / Celaleddin Çelik
 • Sosyal Eşitsizlik Aydınlanma ve Din; Küresel Sosyal Eşitsizliğin Dünyanın Yeni Normali Haline Gelmesinde Aydınlanmacı Hegemonyanın ve Dinlerin Etkisine Dair Bir Ön Değerlendirme / Mehmet Yaşar Soyalan
 • "Politik Kapitalizm" Döneminde Sosyal Eşitsizliğin Yeni İçeriği ve İnsan Haklarının Güncellenmesi Gereği / Muhammet Özdemir
 • İslam Dünyasını "Refah Paylaşımı" Üzerinden Anlamaya Çalışmak: Niye Eşitsizlik Olsun Ki? / Faruk Taşcı
 • İnsanlar Arası Eşitsizliğin Eğitsel Kökenleri Üzerine / Süleyman Gümüş
 • Sarı Yelekliler Hareketi Fransa Özelinde Bir Protesto Zincirini Anlamak / Aslıhan Gül
 • Zengin Ve Aşılı: Aşı Eşitsizliğinin Küresel Görünümü Üzerine Eleştirel Bir Değerlendirme / Osman Ülker

DOSYA DIŞI

 • Hazret-İ Peygamber'in Çağımızla Kavgasını Anlamak / Esat Arslan
 • Nebevi Tecrübenin Genişlemesi Mi Daralması Mı? (I); Abdülkerim Sürûş'un Nebevi Rüya Nazariyesi Hakkında Bir Tahlil Denemesi / Asiye Tığlı

SÖYLEŞİ

 • Ahmet Ayhan Çitil: "İnsanlık mevcut karşıtlıkları giderecek bir aşma eylemine muhtaç." / Süleyman Gümüş
 • Lütfi Sunar: "Adalet, eşitliğin olmadığı bir durum değil, "eşitlik artı ötesi"ni içeren bir durumdur." / Fatih Yaman

KİTAP KRİTİKLERİ

 • Modernite, Kapitalizm, Sosyalizm & Küresel Çağda Eşitsizlik - Zygmunt Bauman / Zehra Aktürk
 • Zirveden Dramatik Sona Müslüman Sultanlar – Editör: Mehmet Azimli / Edip Akyol

Yazar: Dergihaber - Yayın Tarihi: 04.12.2021 09:00 - Güncelleme Tarihi: 04.12.2021 09:27
790

Dergihaber Hakkında

Dergihaber

Dergilerin son sayıları hakkındaki kimi içerikleri bu profil altında yayımlıyoruz. Bu içerikler tanıtım bülteninden derlenmiş olabileceği gibi alıntı da olabilir. Nadiren kendi yazdığımız içerikler de olabilir.

Deginizin yeni sayı duruyu bültenlerini [email protected] adresine gönderebilirsiniz.

Dergihaber ismine kayıtlı 933 yazı bulunmaktadır.