Zemin Metinler Kitabı Çıktı, Yeni Çıkanlar, Yeni Çıkanlar

Zemin Metinler Kitabı Çıktı yazısını ve Yeni Çıkanlar yazarına ait tüm yazıları Kitaphaber.com.tr sitemizden okuyabilirsiniz.

Zemin Metinler Kitabı Çıktı

13.02.2021 09:00 - Yeni Çıkanlar
Zemin Metinler Kitabı Çıktı

Burak Koç ve Peyami Safa Gülay’ın Yayına Hazırladığı Zemin Metinler Kitabı Loras Yayınları’ndan Çıktı

Fatih Sultan Vakıf Üniversitesi öğretim üyesi Doç. Dr. Dursun Ali Tökel, Prof. Dr. Şaban Sağlık ve İbrahim Tökel’in giriş yazılarıyla açılan kitap, Vesiletü’n- Necât, Muhammediye, Envârü’l- Âşikîn, Müzekki’n- Nüfûs ve Delâilü’l- Hayrât hakkında Dursun Ali Tökel’in, Burak Koç’un, Beyza Terzi Sarı’nın, Ayşe Kübra Bilgin’in, Mehmet Ulukütük’ün, Sami Bayrakçı’nın Bekir Şahin’in, Mustafa Yıldırım’ın, Fikret Uslucan’ın, Kenan Özçelik’in, Kenan Mermer’in, Gamze Beşenk ve Nurullah Koltaş’ın yazdığı yazılardan oluşuyor.

Bir zemin metni anlamak için, başka zemin metinlerin şahitliğine ihtiyacımız var. Çünkü bu metinleri, o zeminleri inkâr, hatta iğfal etmiş çağların argümanlarıyla anlayamayız. Anlamak için gerekli olan tarihsel bağ kopmuştur, anlayış başka argümanlarla örtülmüştür. Zemin metinlerin, hakikaten hayatın hemen her alanında zemin olmaya devam ettiği zamanlarda, o zemin metinlerin niçin bu kadar değerli olduğuna dair bize bilgiler verecek çağdaş metinlere muhtacız. Zemin Metinler, en temelde, yukarıdaki pasajın sonunda gündeme gelen ihtiyacın peşinden giden bir çalışma: Geçmiş metinleri okunaklı kılacak yeni metinler. Böylece belki, geçmişle şimdi arasında kurulabilecek bir ilişkide, geçmişin eski olmadığını ya da hakiki bir şimdiden ancak geçmişle ilişkisinin sıhhatine nispetle bahsedilebileceğini gösterebilecek metinler.


Yazar: Yeni Çıkanlar - Yayın Tarihi: 13.02.2021 09:00 - Güncelleme Tarihi: 11.02.2021 12:00
1707

Yeni Çıkanlar Hakkında

Yeni Çıkanlar

Yeni Çıkan kitaplar hakkındaki kimi içerikleri bu profil altında yayımlıyoruz. Bu içerikler tanıtım bülteninden derlenmiş olabileceği gibi alıntı da olabilir. Nadiren kendi yazdığımız içerikler de olabilir.

Yeni çıkan kitaplarınızın tanıtım bültenlerini yenicikanlar@kitaphaber.com.tr adresine gönderebilirsiniz.

Yeni Çıkanlar ismine kayıtlı 189 yazı bulunmaktadır.