Kitaphaber Dergisi 5. Sayı, Kitaphaber

Kitaphaber Dergisi 5. Sayı kitabını ve Kitaphaber kitapları hakkındaki tüm bilgileri Kitaphaber.com.tr sitemizde bulabilirsiniz.

Kitaphaber Dergisi 5. Sayı

KitaplarımızKitaphaber - 2023.02.28
Kitaphaber Dergisi 5. Sayı

Kitaphaber Dergisi Beşinci Sayısıyla "Manevi Vatan Türkçe" Dosya konusu ile okurlarıyla buluşuyor.

Beşinci Sayının Yazarları

Bilal Can, Ethem Erdoğan, Faik Öcal, İbrahim Bakır, Serap Atila, Ülker Gündoğdu, Gülnaz Eliaçık Yıldız, Ali Sali, Yunus Emre Özsaray, Nihat Çınar, Recep ayık, Mustafa Buğaz, Salih Bora, Necla Dursun, Müzeyyen Çelik Kesmegülü, Mustafa Uçurum, Enes Can, Ayşe Bağca, A. Erkan Akay, Şerife Saliha Buğa, Murat Deniz, Tuba Yavuz

* * *

Sunuş Yazısında Dergi Genel Yayın Yönetmeni Bilal Can;

SUNUŞ Türk dili, 13. yüzyıldan günümüze değin geniş bir coğrafyada hâkimiyet sürmüş, kendi yaşam alanını kurarak bir birlik ve bütünlük içerisinde devam etmiş, zaman içerisinde de farklı kollara ayrılarak büyük kitlelere hitap etmiş bir dil olarak birçok yönden irdelenmeyi gerekli kılan unsurlarla bezelidir.

Dil, Heidegger'ın yaklaşımıyla "varlığın evi"dir. Chomsyk ise dili bir üretici olarak görür. D. Mehmet Doğan ise dildeki değişme bağlamında "Dil, geçmişten geleceğe uzanan bir varlıktır. Onu millet yapar, yaşatır. Milletin konuşan, yazan evlatları dili hem yaşatır, hem geliştirir. Binlerce yıl içinde dilin çeşitli sebeplerle değişmeler yaşadığı bilinir. Bunların en mühimi, din değiştirmek, medeniyet değiştirmektir. Yeni bir medeniyet dairesine girmek, dilde ciddi değişikliklere yol açar" ifadesini kullanır. Bu güne kadar dil üzerine sayısız inceleme, sayısız araştırma yapılmış, bu çalışmalar ve araştırmalar halen de sürmektedir. Bir dilin zenginliği, o milletin zenginliğidir. Bir milleti millet yapan temel unsurlardan biri dildir. Bu yüzden Cemil Meriç "kamus namustur" ifadesini kullanır. Dilini korumak ve dilini sahiplenmek her milletin asli vazifelerinden biridir.

Dil üzerine konuşmak, bir millet üzerine konuşmaktır. O milletin kültürü, ekonomisi, düşünce biçimi, yaşam biçimi yani sosyolojisi, içsel serüveni yani psikolojisi üzerine konuşmaktır. Bu bakımdan bir milleti millet yapan temel unsur olarak dil üzerine çalışmalar yapmak, o milleti tanımak ve tanımlamaktır.

Kitaphaber olarak 2011'den bu yana kültür, sanat ve yayın hayatına katkı sağlama çabalarımızı 2021'de hibrit dergi çalışması ise taçlandırdık. 2023 yılında da yılda 3 sayı çıkartma kararı alarak, toplumsal meseleler ile birlikte kültür, sanat ve düşünce dünyamıza dair meseleleri dosya konusu olarak dergimize taşıma gayreti içerisindeydiz. Bu bağlamda 2023 yılının ilk sayısında "Türkçe"yi sayfalarımıza taşıyarak "Manevi Vatan: Türkçe" dosyasıyla konunun irdelenmesini istedik. Dosyanın editörlüğünü Ethem Erdoğan üstlendi. Dosyanın editörlüğünü üstlenen Ethem Erdoğan'a ve yazılarıyla katkı sağlayan kıymetli yazarlarımıza teşekkür ediyoruz.

Dergimizin yeni sayısını tamamlayıp yayına sunacakken Kahramanmaraş merkezli olan ve 10 ilden milyonlarca insanı etkileyen deprem dolayısıyla elimiz, kalbimiz ve zihnimiz tutuldu. Bu felaket karşısında yapılacak en iyi işin bölgedeki insanlara yardım etmek için elimizden geldiği ölçüde destek olmaktı. Acı ve bu acıları tanımlamak için kelimelerin yetersiz kaldığının farkındayız. Bu yüzden iyiliklere sarılarak enkaz altında kalan yüreğimiz ve zihnimizi yeni bir umutla, bir dirilişle ayağa kaldırmaya ihtiyacımız var. İyiliklere sarılarak, ağrısına ve acısına sahip çıkarak… Bu yüzden normalleşemeyeceğiz. Asla normal değildik, olmayacağız da… Bunun için de bir çabamız olmayacak. O acı ve ağrıyla yaşamasını bilen bir milletiz, bu coğrafyadaki acının ve ağrının farkındayız. Bu acı ve ağrının bizi biz yaptığını da biliyoruz. Acımıza ve ağrımıza sarılıp ayağa kalkacağız. Acımızı sahiplenip ağrımızı bağrımıza basacağız. Yarın için mavi düşler kuracağız. Mavi Vatan dediğimiz gibi, mavilikler içerisinde bir umut besleyeceğiz...

Yeni sayıda görüşmek üzere…

* * *

 • Giriş / Sunuş Yazısı: Bilal CAN
 • Dosya: Manevi Vatan: Türkçe
 • Dosya Editörü: Ethem ERDOĞAN
 • Dil Üzerine Sosyolojik Bir Deneme - Bilal CAN
 • Düşünce ve Dilin Diyalektiği: Türkçenin Felsefesi, Felsefenin Türkçesi - Faik ÖCAL
 • Varlık, Düşünce, Dil İlişkisi ve Wittgenstein - İbrahim BAKIR
 • Çeviri Dili Üzerine Bazı Tespitler - Serap ATİLA
 • 15 Maddede D. Mehmet Doğan - Ülker GÜNDOĞDU
 • D. Mehmet Doğan'la Mülakat - Ethem ERDOĞAN-Bilal CAN
 • Yeni Lisan Hareketi, Yansımaları Ve İtirazlar - Gülnaz ELİAÇIK YILDIZ
 • "Eş'ar-ı Kadim"e Karşı Yunus Emre - Ali SALİ
 • Türkçenin Günümüzde Sanat Dili Olarak Kullanımı - Yunus Emre ÖZSARAY
 • Mehmet Akif'in Dili ve Dile Yaklaşımına Dair - Nihat ÇINAR
 • Necip Fazıl'ın Dil Anlayışı Üzerine Bir Değerlendirme - Recep AYIK
 • Dil Devriminin Evrimleri - Ethem ERDOĞAN
 • Nurullah Ataç: Ataç'ça - Mustafa BUĞAZ
 • Sözlük Meselesi - Salih BORA
 • Mehmed ARİF Röportajı - Necla DURSUN
 • Kenan Evren'in Yasaklı Kelimeleri - Müzeyyen ÇELİK KESMEGÜLÜ
 • Modern Çağda Edebiyatın Dili - Mustafa UÇURUM
 • Dijitalleşen Dil ve Değişen Anlam - Enes CAN
 • Dil ve Konuşma Gelişiminde Teknolojinin Etkisi - Necla DURSUN
 • Türkçe Meselesi - Ayşe BAĞCA
 • Necmiye Alpay Kılavuzluğunda Türkçenin Sorunları - A. Erkan AKAY
 • Sözcüklerin Peşinde Bir Ömür: Deli ve Dâhî - Şerife Saliha BUĞA
 • Dil ve Kültür İlişkisinin Türkçe Açısından Değerlendirilmesi - Murat DENİZ
 • Ömrünü Türkçeye Adamış Bir Mücadele İnsanı: Oktay SİNANOĞLU - Tuba YAVUZ
 • 1/7: Bir Soru Yedi Cevap
 • Genelge Savaşlarının Gölgesinde Türkçe - Ethem ERDOĞAN

Sayın Okur,

Dergimiz A4 ebatlarında, pdf formatında hazırlanmıştır. Piyasada satılmaz ama siz evinizdeki yazıcınızdan bir kopyasını ücretsiz ve özgür olarak çıktı alabilir veya pdf formatında sevdiklerinizle paylaşabilirsiniz.

Derginin, muhatabını bulmasını diliyoruz.

Kitaplardan kurduğumuz dünyaya sizleri de davet ediyoruz.

Beşinci sayımızı okumak için aşağıdaki bağlantılardan birini kullanabilirsiniz: