Her Orduya Lazım: Taarruz ve Taarruz Destek Silahları, Bilim, Sabri ÜNAL

Her Orduya Lazım: Taarruz ve Taarruz Destek Silahları yazısını ve Sabri ÜNAL yazarına ait tüm yazıları Kitaphaber.com.tr sitemizden okuyabilirsiniz.

Her Orduya Lazım: Taarruz ve Taarruz Destek Silahları

01.11.2021 09:00 - Sabri ÜNAL
Her Orduya Lazım: Taarruz ve Taarruz Destek Silahları

İnsanlık tarihi boyunca aşkın ne zaman farkına varıldı bilinmez ama savaş veya hak-batıl mücadelesi Habil ile Kabil’den beri devam ediyor.

Atalarımızın at üstünde, kılıç kuşanıp, mızrak elde gittikleri seferler iki asır kadar önceydi. Sonra meşhur “tüfenk icat oldu mertlik bozuldu” sözü söylenmeyi hak edecek pek çok teknolojik atılım ve askeri teknolojide devrimsel ilerlemeler görüldü. Şimdi atlar ve kılıçlar sadece gösteri amaçlı kimi askeri geçitlerde yer alıyor.

İnternet çağı başlamadan önce savunma sanayi ürünleri ile ilgili bilgi edinmek için çok az yol vardı. Bunların birisi aylık yayımlanan dergileri (MSİ, M5, Savunma ve Havacılık, Uçantürk vb) düzenli takip etmek, bu yayınlardaki bilgilere yaslanmak veya firmalardan broşür talep eden mektuplar yazmak. Evet, mektup denilen icat henüz geçerliliğini koruyordu! Şahsen ben 1982 doğumlu ve 1994 yılından beri düzenli olarak bu konularla ilgilenen bir savunma sanayi meraklısı olarak dergilerle ve dergilerin sunduğu bilgilerle büyüdüm.

* * *

Dünya Askeri Teknolojiler Ansiklopedisi şimdilik 4 kitaptan oluşuyor. Yazar ve editörlüğünü Sami Atalan üstleniyor. Ansiklopedinin üzerinde konuşacağımız ilk cildi olan Modern Kara Sistemleri - Taarruz ve Taarruz Destek Sistemleri Askeri DATA - Dstil Tasarım tarafından 2012 yılında İstanbul’da FNSS Savunma Sanayi A.Ş. sponsorluğunda yayımlanmıştır. Yardımcı editörlüğünü Bahadır Tokgöz ve Genel Koordinatörlüğünü Mahmut Bölükbaş yapmış, Nesli Ergün, Özgür Ekşi ve Emre Tek katkıda bulunmuş. Kuşe kâğıda basılmış olan kitap, Ansiklopedik boy ve 448 sayfa.

Kitap giriş yazısından sonra “Zırhlar” isimli kısa bir makale ile başlıyor. “Temel olarak zırhlı araçlar, atış gücü, hareket kabiliyeti ve balistik korumayı bünyesinde barındıran sistemlerdir. Birbiriyle farklı kriterlere sahip bu üç özelliği en iyi şekilde harmanlamak, mühendislerin önündeki en zorlu sınavdır. Bu süreç içinde unutulmaması gereken, isminden de anlaşılacağı üzere zırhlı araçların belirleyici parçası mürettebata ve iç aksama beka kabiliyeti sağlayan zırh olduğudur.” Bu giriş makalesi olmadan Zırhlı Araçlardan bahsetmek eksik olurdu.

Zırhlı Araç deyince konunun uzmanı olsun olmasın herkesin aklına muhtemelen Tank kelimesi gelecektir. Kitap, haklı şekilde tankları kendi içinde iki kısma ayırıp iki makalede ele alıyor: Modern Ana Muharebe Tankları ve sonrasında Ana Muharebe Tankları.

İlk bölüm olan Modern Ana Muhabere Tankları bölümü de kendi içinde kısa bir giriş yazısıyla başlıyor. “Soğuk Savaşta Tank” ve “Tank Meskul Mahalde” diye kendi içinde iç başlıkları bulunan bölüm modern ana muharebe tanklarının tarihine kısa bir giriş yapılıyor. Sonrasında kısa bir okuma parçası ile “İlk Türk Tankı: Altay” tanıtılıyor. (Üzerinden 10 yıl geçmesine rağmen Altay tankının çeşitli ambargolar sebebiyle henüz üretime geçemediği gözlerden kaçmıyor.) Sonrasında ülke adına göre alfabetik sıra ile ana muharebe tankları geçit yapıyor. Leopard 2 ki ülkemizde de kullanılıyor, M1 Abrams, Leclerc, Challenger 2, Challanger 1, Merkava Mk 4, Ariete gibi batı ve NATO tandanslı ana muharebe tankları dışında Çin, Hindistan, Pakistan, Güney ve Kuzey Kore, Japonya ve Tayvan yapımı ana muharebe tankları hakkında bazen uzun ve kapsamlı, bazen yarım sayfa ve daha kısa açıklamalar ve görseller resmigeçit yapıyor. Haklı şekilde Altay ana muharebe tankının yer almadığı bölümde Altay’ın kuzeni diyebileceğimiz Güney Kore yapımı K2 Black Panter ana muharebe tankı yer alıyor. Bölüm sonunda, ana muharebe tankları arasındaki temel özellikleri özetleyen ve anlamayı kolaylaştıran infografikler yer alıyor.

İkinci bölüm olan Ana Muharebe Tankları, aynı şekilde bölüm giriş yazısıyla başlıyor ve listelenen ilk tank ülkemizde de kullanılan Leopard 1. Verilen bilgilere göre ülkemizde 397 adet Leporad 1 tankı hizmete girmiş. Kitapta tanıtılan ve ülkemizde de hizmete girmiş olan tanklar M48 Patton (kitaba göre 1369 adet hizmete girmiştir) ve M60 Patton (kitaba göre 932 adet hizmete girmiştir). Kitapta bu tankların ülkemizde geçirdiği modernizasyon çalışmalarına da değinilmektedir. Bölümde tanıtılan diğer batı tandanslı tanklar arasında şunlar yer sayılabilir: AMX 30, Centurion, Chieftain, Vickers Mk 3, Merkava Mk 2, Merkava Mk 3, Güney kore üretimi K1. Bölüm, tüm bölümler gibi güzel bir infografik ile sonlanmaktadır.

Hafif Tanklar ve Zırhlı Keşif Araçları isimli üçüncü bölüm kitap hakkında eleştiri getirebileceğimiz bir bölüm olmuş. Başta Hafif Tanklar ile Zırhlı Keşif Araçları birbirine karışmış ve kullanım kolaylığı açısından bir dezavantaj oluşturmuş durumda. Mümkün olursa gelecek ve genişletilmiş baskılarda bu iki bölümün ayrılmasını tavsiye ederiz. Bölüm giriş yazısının ardından kısa bir infografik ile başlıyor, ardından karışık durumdaki hafif tanklar ile zırhlı keşif araçlarını ülke isimlerine göre sıralıyor. Bölümde Türkiye’den sadece 2 adet sistem tanıtılmaya uygun görülmüş: Otokar üretimi Akrep ile Cobra araçları. Şimdi yazılıyor olsaydı kitabın bu bölümüne muhtemelen FNSS üretimi Kaplan tankı ve Otokar üretimi Tulpar tankı başta olmak üzere pek çok sistemin girmesi gerekecekti.

Paletli Zırhlı Muharebe Araçları isimli dördüncü bölüm için alternatif bir başlık da ZMA kısaltmasıdır. Giriş bilgilendirmesinin ardından başlıca şu sistemler hakkında bilgi veriliyor: Marder 1A3, Puma, AIFV, M2 Bradley, ülkemiz ordusunda yoğun şekilde bulunan M113 (Wikipedia’ya göre 2813 adet envantere girmiştir), Pizarro/Ulan, AMX-10P, Stormer, Fv 510 Warrior, CV 90, Dardo, Güney Kore üretimi K21. Bölüm sonunda (Türkiye’nin alfabetik listede sonlara doğru gelmesi sebebiyle) FNSS üretimi ACV-300 ZMA / ACV-S Akıncı / Adnan maddesi yer alıyor. Bölüm, bir infografik ile sonlanıyor.

Paletli Zırhlı Personel Taşıyıcılar isimli beşinci bölüm için alternatif bir başlık da ZPT kısaltmasıdır. Bölümde Amfibik araç ayrımı yapılmamıştır. AAV7A1, M113, YPR 765, AMX VCI, FV103 Spartan, FV432, Stormer, Namer, Bv 206 S, BvS 10, VCC-1, K200A1 gibi sistemler tanıtıldıktan sonra FNSS üretimi ACV-300 GZPT maddesi yer almaktadır.

Zırhlı Tanksavar Silahı isimli altıncı bölüm içinde ülkemizi ilgilendiren sistemler FNSS üretimi ZTA (kitaba göre, FNSS üretimi ilk parti 1698 adet araçtan 48 adeti Zırhlı Tow Aracı olarak üretilmiştir) ve Otokar üretimi Cobra aracı üzerine yerleştirilmiş Skif füzesidir.

Cephe Hattı Tekerlekli Zırhlı Araçlar isimli yedinci bölümde doğu ve batı tandanslı pek çok aracın arasında FNSS üretimi Pars, Otokar üretimi Arma ve artık üretilmeyen Nurol Makine üretimi Ejder aracına yer verilmiş.

Cephe Gerisi Tekerlekli Zırhlı Araçlar isimli sekizinci bölüm yerli hiçbir sistem içermemesi ile dikkat çekmektedir. Güncel ve genişletilmiş baskılarda bu bölümün pek çok sistem içermesi mümkün. Cobra II, Ejder Yalçın, Kirpi MRAP bunların akla ilk gelenidir.

Kundağı Motorlu Topçu sistemleri arasında T-155 Fırtına sistemi yerel sistem olarak yer almaktadır. Çekili Topçu, Topçu Roketleri, Füzeler (Balistik), Kundağı Motorlu Namlulu Hava Savunma Sistemleri, Kaideye Monteli Kısa Menzilli Hava Savunma Füzeleri ve Kundağı Motorlu Hava Savunma Füzeleri isimli bölümlere ise sadece ismen atıf yapıp meraklılarının dikkatine sunarız.

Sonuç

Kitabın elden geldiğince yerel sistemlere değinmeye çalışmış olmakla birlikte aradan geçen yıllar sonrası sağlam bir güncellemeye ihtiyacı olduğu kaçınılmaz olarak görünüyor. Artık baskısı da bulunmayan ve nadir kitap işlevi gören ve her meslek lisesi kütüphanesinde bulunması gereken kitabın yeni ve genişletilmiş baskılarını dört gözle bekliyoruz.

Modern Kara Sistemleri – Taarruz ve Taarruz Destek Silahları
Dstil Tasarım – Askeri Data
Editör: Sami ATALAN
İstanbul, 2012.


Yazar: Sabri ÜNAL - Yayın Tarihi: 01.11.2021 09:00 - Güncelleme Tarihi: 28.10.2021 09:51
1087

Sabri ÜNAL Hakkında

Sabri ÜNAL

1982 doğumlu. Harran Ün. İlahiyat Fakültesi mezunu. 15 Temmuz gazisi. Özgür Yazılım ve kitapları seviyor. Ömür boyu öğrenci. Kitaphaber imtiyaz sahibi.

Sabri ÜNAL ismine kayıtlı 29 yazı bulunmaktadır.

Twitter Instagram YouTube Kişisel