Çeşitli Dini Yayınevlerine Kısa Bir Bakış, Kara Tahta, Ferhat ÖZBADEM

Çeşitli Dini Yayınevlerine Kısa Bir Bakış yazısını ve Ferhat ÖZBADEM yazarına ait tüm yazıları Kitaphaber.com.tr sitemizden okuyabilirsiniz.

Çeşitli Dini Yayınevlerine Kısa Bir Bakış

23.10.2013 10:42 - Ferhat ÖZBADEM
Çeşitli Dini Yayınevlerine Kısa Bir Bakış

İnsan Yayınları

1984 yılında Kitap yayıncılığında ilklere imza atan çeyrek yüzyılı geride bırakan İnsan Yayınları, kuruluş yılı olan 1984'teki heyecanından hiçbir şey yitirmeden yayın faaliyetlerini sürdürmektedir.

Bu süre içinde 25 farklı dizide 600 civarında kitap yayınlayan yayınevi, felsefeden edebiyata, tarihten psikolojiye, tasavvuftan modern düşünce eleştirilerine kadar çok geniş yelpazede bir yayıncılık anlayışını benimsemiştir.

İnsan Yayınları, kuruluşundan bugüne Kur'ân İlimleri, Hadis, Siyer, Ashâb-ı Kirâm, Edebiyat, Tarih, Dinler Tarihi, Felsefe-Hikmet, İrfan-Tasavvuf, Tıp, Psikoloji, Sosyoloji, Dil-Bilim, Nazariyat, Düşünürler, Alternatif Düşünce, Siyasî Düşünce, İktisâdî Düşünce, Kılavuz Kitaplar ve Elektronik Yayınlar ile İbn Arabî, Mevlânâ, Dâvûd el-Kayserî, Bursevî, Guénon ve Nasr gibi eserleri evrenselleşmiş önemli isimlere mahsus 6 kitaplıktan oluşan toplam 25 dizide 500'ü aşkın kitap yayınlamıştır.

Tefsir ve siyer başta olmak üzere İslâm tarihine mahsus nihai kaynakları yayınlayarak herkesin kolayca erişebileceği eserler arasına katmıştır.

Kültür ve irfanımızın ortak dilleri olan Osmanlı Türkçesi, Arapça ve Farsçada unutulmaya yüz tutmuş temel eserleri gün yüzüne çıkartıp, titiz bir editöryal çalışmadan sonra düşünce hayatımıza kazandırmıştır.

İngilizce, Fransızca ve Almanca gibi Batı dillerinden önemli kitapların kültür hayatımıza kazandırılması konusunda hiçbir fedakârlıktan kaçınmamıştır.

Bu kapsamda Guénon, Schuon, Burckhardt, Nasr ve Lings gibi geleneksel ekolün temsilcilerini; Capra, Roszak, Huxley ve Evola gibi modern dünyaya ait değerlerin çözümlemelerini yapan Batılı düşünce adamlarını; İbn Sînâ, Gazâlî ve İbn Arabî gibi medeniyet ve kültürümüzü inşa eden büyük mimarları; Eşrefoğlu Rumi, İsmail Hakkı Bursevi, İsmail Ankaravî, Filibeli Ahmed Hilmi ve İsmail Fenni Ertuğrul gibi düşünce hayatımızı şekillendiren gönül adamlarını; Mevdûdî, Allâme Tabatabâî, Cevad Amûlî, Kerim Hakiki ve Nakib el-Attas gibi son dönem doğulu düşünürleri; Mahmud Erol Kılıç, Alparslan Açıkgenç, Necmeddin Şahinler ve Ali Haydar Haksal gibi hikmetin ve sözün yeni sahiplerini ve genç yazarları bilgi edinmeye, düşünmeye ve anlamaya tutkun okurlarla buluşturmuştur.

Yayınladığı eserlerle ülkemizi ulusal ve uluslararası fuar ve etkinliklerde başarıyla temsil eden İnsan Yayınları'nın bu faaliyetleri, ulusal ve uluslararası ödülleri ve Türkiye Yazarlar Birliği'nce 2003'te "Yılın Yayıncısı" seçilme başarısını da beraberinde getirmiştir.


Kayıhan Yayınları

Kayıhan yayınları, 1970 yılında ilk defa dönemin MTTB (Milli Türk Talebe Birliği) başkanı Burhaneddin Kayıhan'ın önderliğinde Mehmet Cemal Çiftçigüzeli, Selahaddin Sadıkoğlu ve Mehmet Babayiğit tarafından Sırdaş Yayınları olarak kurulur.

Ortaklardan Mehmet Babayiğit kalp krizi geçirerek kısa süre sonra vefat eder. Mehmet Cemal Çiftçigüzeli TRT'nin açmış olduğu uzmanlık sınavını kazanarak Ankara'ya gider. Halen TRT'nin Mısır temsilcisi olarak görevini sürdürmektedir. Selahaddin Sadıkoğlu, gazetecilik mesleğini seçmiştir. O günden bugüne çeşitli gazetelerin ve televizyonların genel yayın yönetmenliğini yapmıştır. O, hala mesleğini çok seven bir gazeteci olarak, tanınmış bir gazetenin genel yayın yönetmenliğini yapmaktadır. Burhaneddin Kayhan ise 1974 te kurulan hükümetin başbakan yardımcısı olan Prof. Dr. Necmeddin Erbakan'ın özel kalem müdürü olarak başkente gitmiştir. Dört yıla birçok eser sığdıran Sırdaş Yayınlarının serüveni kısaca bu şekildedir.

Burhaneddin Kayhan tekrar İstanbul'a gelerek 1977de tek başına Kayıhan Yayınlarını kurar. Bu sefer yayınlayacağı kitaplar yayınevinin adından da anlaşılacağı gibi tarihi, siyasi, ilmi, akademik, araştırmacı ve ehlisünnet çizgisinde yayınlar çıkarmaktır. Burhaneddin Kayhan, o tarihten 2002 yılının 1 Ekim'ine kadar yayın dünyasına birçok eser kazandırmıştır. Bu tarihte kalp krizi sonrası vefat eden Burhaneddin Kayhan'ın Fatih camiinde kılınan cenaze namazına, gerek Türkiye'de gerek yurt dışında çok tanınmış ve sevilen biri olduğu için onbinlerce kişi katılmıştır.

Yayınevi, vefat sonrası kısa bir durgunluk daha geçirecektir. Takriben otuz küsur yıl kadar dalgalanan Kayıhan bayrağına 2003 Eylül ayından itibaren el değiştirmiştir. Üç yıl zarfında aynı çizgide hiç ödün vermeden elli'ye yakın kitap basmıştır.


Hak Yayınları

Hak Yayınları, yayın hayatına 1987 yılında başlamıştır. Yayın hayatında Tevhid Akidesini insanlara anlatmayı kendisine gaye edinmiştir.

Bu güne kadar otuza yakın eseri okuyucuyla buluşturdu.

Kitaplarında; Tevhidin ne olduğunu, müslümanın, müşriğin, kafirin, münafığın kimler olduğunu, insanı küfre düşürecek faktörleri, günümüz cahiliyesini ve bu cahiliyedeki sapıklık, saptırma ve tahrifleri, tağutu ve tağutu inkarın ne olduğunu, şirk, küfür, bidat ve bunlar gibi diğer şeri kavramları ve İslami hareket metodunun nasıl olması gerektiğini günümüzden pratik örnekler vererek anlatıyor.


Hikmet Neşriyat

Bu zor şartlara rağmen Malatya eski milletvekili (merhum) İsmail Hakkı ŞENGÜLER ve arkadaşlarının bir araya gelerek 1962 yılında kurdukları HİKMET NEŞRİYAT, ilkeli, seviyeli ve nitelikli yayıncılık anlayışı ile kültürümüzün başyapıtlarından temel kaynak eserler yayınlamaya başlamış olup, milletimizin gönlünde unutulmayan bir yayınevi olma özelliğini günümüze kadar taşımayı başarmıştır.

Kurulduğu yıllarda ülkemizdeki yayınevlerinin sayısı iki elin parmaklarını geçmeyecek kadar az, yayınlanan eserlerinde bir o kadar az ve içerik bakımından yetersiz olduğu bir dönemdi.

Yayınevi, 1994 yılından itibaren çocuk edebiyatı, Türk edebiyatı, çocuk eğitimi, aile eğitimi, Kur'an-ı Kerim tefsiri, İslam Tarihi, Osmanlı Tarihi, Fıkıh, Hadis, Siyer, Akaid,Tasavvuf ve diğer İslam klasikleri olmak üzerinde yaklaşık 1200 'e yakın esere imza atarak sektöründe parlayan bir yıldızı olma özelliğini devam ettirmiştir.


Timaş Yayınları

1982 yılında kurulan Timaş Yayınları, ilk kitabından itibaren, geliştirdiği değerler bütünü çerçevesinde "uluslararası bir yayın grubu" vizyonu ile hareket etmiş, ulusal ve uluslararası alanda söz sahibi bir yayıncı olarak milyonlarca insana ulaşan kitapları ile 21.yüzyılın yayıncılık dünyasındaki yerini almıştır.

Yayıncılık anlayışında, siyasi tarafgirlik - temel inançlara karşıtlık – hakaret ve genel ahlak yapılarına aykırılık içeren metinler haricinde, söyleyecek sözü olan herkese kapısını açık tutan bir pozisyon alan Timaş Yayınları, ülkemizin önde gelen gazeteci, akademisyen ve aydınlarının buluştuğu bir kültür platformu oluşturmaya gayret etmiştir. Bu yaklaşım, yurtiçinde toplam sekiz ayrı marka altında Edebiyat, Tarih, Kültür, Düşünce, Politika, Aile, İnanç ve İbadet, Çocuk, Genç, Tasavvuf, Dünya Klasikleri gibi başlıklarla, bütüncül bir yayıncılık serüvenine, "Timaş Yayınları" da "Timaş Yayın Grubuna" dönüşmüştür.

Profesyonel editör kadrosunun çalışmaları ile 1980 lerden 2012 yılına gelinene kadar TBMM Onur Ödülü'nden Yılın Yayıncısı Ödülü'ne kadar birçok sektör ödülüne layık görülen yazarları, markaları ve kitapları ile Timaş Yayın Grubu, 3000 den fazla kitabı, bağımsız araştırma şirketlerince yapılan anketlerde "ilk hatırlanan 3 yayınevinden biri" olması, teknoloji sistemlerine yapılan yatırımlar gibi özellikleri ile yayıncılık sektörünün lokomotiflerinden biridir.

Yurtdışındaki yayıncılık faaliyetlerine 2000 yılından itibaren hızlandırmaya başlayan Timaş Yayın Grubu, Timas Publishing Group (TPG) markası ile öncelikle İngiltere, Hollanda, Almanya, Rusya, Malezya, Endonezya, Azerbaycan, Bosna Hersek, Arnavutluk, Mısır, Suriye, Fas, Filipinler, Pakistan olmak üzere toplam 26 ülke ile çalışmalarını sürdürmektedir.

Timaş Yayınları, Basın Yayın Birliği – Yayıncılar Birliği – Basın Yayın Meslek Birliği – Yayıncılar Meslek Birliği kuruluşlarına üyedir.


İz Yayıncılık

İz Yayıncılık 1990 yılında kuruldu. Kuruluşunun ilk dönemlerinde gerek kitap seçimlerindeki titizliği, gerekse yayınladığı kitapların kalitesi ile okurların hemen ilgisini çekti. Türkiye'de kimsenin yayınlama cesaret ve imkânını bulamadığı önemli İslâm klasikleri ile Batı düşüncesinin saygın isimlerinin kitaplarını neşretti. Bir yandan klasik İslam mirasını gün ışığına çıkarırken, diğer yandan modern literatür üzerine yoğunlaştı; böylece geleneksel ve çağdaş kültür arasında köprü olmayı amaçladı.

Kitaba olan okuyucu ve araştırmacı ilgisini yeniden kitaba tahvil etmenin yolunun, yeni isimlere kendilerini gösterme imkânını vermekten geçtiğini düşünen İz Yayıncılık çıkardığı süreli yayınlarla da ses getirdi. Bilgi ve Hikmet 1992 ile 1996 yılları arasında 3 aylık bir periyotla yayımlandı ve okuyucuları pek çok yeni ismi bu dergi sayesinde tanıdı. Mustafa Özel'in editörlüğünde yayımlanan aylık İktisat ve İş Dünyası dergisi 1991-1993 yılları arasında gerek içeriği, gerek sunumu ve görselliği ile dikkat çekti; okuyucunun iktisadî dünya görüşünün açılımına ve yeni vizyonlar kazanmasına katkıda bulundu.

İz Yayıncılık'ın en önemli sayılabilecek süreli yayını ise İzlenim dergisi oldu. 1994 Şubat'ı ile Haziran arasında haftalık olarak yayınlanışı hariç tutulursa, 1992 ile 1997 yılları arasında aylık olarak yayımlanan bu dergi, İslâmî kesimde pek çok hususa öncülük etti. İzlenim, İslâmî kesimde teknik kalitesi, dosya haberleriyle hep ilkleri başlatan oldu.

İz Yayıncılık'ın tarihindeki önemli dönüm noktalarından biri de ilk editörlerini İzlenim kadrosunun oluşturduğu Yeni Şafak gazetesi tecrübesidir. Entelektüel profili yüksek insanların gazetesi olarak Yeni Şafak, 1995 Ocak ayından 1998 Mart ayına kadar İz Yayıncılık bünyesinde faaliyet gösterdi. Gazetenin bu dönemdeki ekleri ve kitap promosyonları İz Yayıncılık editörlüğünün imzasını taşıyordu. Son olarak, yayın hayatını Nisan 2005 - Kasım 2006 tarihleri arasında sürdüren aylık kitap dergisi Kitap Postası da İz Yayıncılık bünyesinde yayımlandı.

Kitap yayıncılığında yirmi yıla yaklaşan İz Yayıncılık bu süre zarfında 500'ü aşkın kitap çıkardı ve bu kitapların pek çoğunun yeni baskılarını gerçekleştirdi. Yayın listesinde yer alan başlıca yazarlar arasında İbnü'l-Arabi ve Mevlana gibi, evrensel öğretileri Batı dünyasında da ilgi gören üstatlar; Hayreddin Karaman, Rasim Özdenören, Sedat Umran ve Turan Oflazoğlu gibi Türk bilgin, düşünür ve edebiyat adamları; Batı'nın Illich, Vattimo, Capra, Guenon, Schuon ve Nasr gibi gelenekselci düşünürleri sayılabilir.

Kutlu İz'in peşinde bir iz bırakmak niyetiyle yola çıkan İz Yayıncılık, ticari kaygılar yerine Türkiye'de bilgi, düşünce, kültür ve sanat alanlarında kalıcı bir katkı ve etki oluşturma kaygısı taşıyor. Yayın hayatı boyunca niteliğin egemenliği ilkesinden hiç ödün vermeyen İz Yayıncılık, bundan sonra da aynı anlayışla yeni başarılara imza atmayı sürdürecektir.


Akçağ Yayınevi

Başkent Ankara'da faaliyet gösteren AKÇAĞ YAYINEVİ; başkentte kültür merkezi eksikliğini hisseden bir grup idealist üniversite öğrencisinin ortak girişim ve katkılarıyla, 1968 yılında kooperatif olarak yayın faaliyetine başladı.

Kooperatif ortağı öğrencilerin mezuniyetlerinden sonra değişik illerde, devletin çeşitli kademelerinde görev almaları nedeniyle yönetimde güçlükler yaşandığı için, şirketin faaliyetine bir süre ara verildi. 1977 yılında Anonim Şirket olarak tekrar faaliyetlerine başlayan AKÇAĞ, o günden bu tarihe kadar aralıksız Türkiye kültür hayatına hizmet etmeye devam etmiş/etmektedir.

En büyük hisse sahibi olan şirket kurucularından Ahmet Hikmet ÜNALMIŞ'ın yönetiminde faaliyete devam eden AKÇAĞ, kurulduğundan bu yana kültür kitapçılığı ve edebiyat eserleri yayıncılığında Türk kültür hayatına çeşitli ciltlerden oluşan 1000'e yakın eser kazandırmıştır.

42 yıldan beri yayın yelpazesini dini yayınlardan üniversite ders kitaplarına kadar kendi içinde çeşitlendiren ve genişleten AKÇAĞ YAYINEVİ, okuyucu beklentilerine gereken önemi vermektedir.

AKÇAĞ YAYINEVİ, kuruluş ilkesi doğrultusunda, genelde; Türk insanının öz kültürünü yansıtan eserleri yayınlayarak genç nesillerin geçmişle kucaklaşmasını, geçmişiyle barışık olmasını, geçmişini tanıdıkça da geleceğe daha emin ve güvenle bakmasını; özelde ise, bu ülkede fikir ve kültür hayatının zenginleşmesine karınca kararınca katkıda bulunmayı amaçlamaktadır.

AKÇAĞ BASIM YAYIM PAZARLAMA A.Ş. adıyla faaliyetine Ankara Kızılay mağazasında sürdürmektedir.


Anlam Yayınları

Ercüment Özkan kitaplarını basıyor. İktibas çevresinin yayınevi olarak biliniyor.


Beka Yayıncılık

Beka Yayıncılık, 1984 yılında kuruldu. Kuruluşunun ilk dönemlerinde roman, hikaye, öykü kitaplarıyla ülkemizin kültür, düşünce ve yayıncılık hayatında önemli bir yer edinmiştir.

Beka Yayıncılık, yayınlamış olduğu 21 farklı dizide 200′ü aşkın eseriyle dini bilgiler, hadis, akaid, kaynak eser yayıncılığı çizgisini benimsemiştir.

Bu çizgisiyle Beka yayınları, yurt içindeki ve yurt dışındaki çok sayıda yazarın değerli çalışmalarını günümüz insanlarının istifadesine sunmaktadır


Buruc Yayınları

Kurtubi tefsiri, Beşir Eryarsoy kitapları. Bilali kitapları yayınlıyorlar.


Büyük Doğu Yayınları

1943 yılında kurulmuştur. Kurucusu Necip Fazıl Kısakürek'tir. Şimdiki sahibi Büyük Doğu Yayınları Basım Yayın Prodüksiyon Ltd. Şti. adına Mehmed KISAKÜREK'tir.


Çıra Yayınları

Ramazan Kayan Ümit Aktaş, Ali Bulaç ve daha birçok tanınmış yazarın eserlerini neşretmektedir. Çıra yayınları bünyesinde neşredilen İrade dergisi uzun soluklu İslami dergiciliğin yüz aklarındandır. Bengisu, Çıra yayın gurubu bünyesinde devam ediyor. Bengisu için romanları bir döneme damgasını vuran yayınevi diyebiliriz. İşrak yayınları nadir eser neşreden ve daha çok edebi eserler neşreden bir yayınevidir.


Diriliş Yayınevi

Sezai Karakoç kitaplarını neşreden yayınevi ve Sezai Karakoç'un çalışma ofisidir.


Dünya Yayınları

Seyyid Kutub'un Fizilali Kuran adlı tefsirini neşreden yayınevlerindendir.


Ekin Yayınları

Bünyamin Doğruer, Hamza Türkmen, Nehir aydın Gökduman, Rıdvan Kaya gibi düşünür ve edebiyatçıların eserlerini neşreden yayınevidir. Haksöz dergisini bünyesinde barındıran yayınevidir


Erkam Yayınları

1980 yılından bu yana yayın dünyasında bulunan Erkam yayınları Osman Nuri Topbaş, Ahmet Taşgetiren gibi tanınmış şahsiyetlerin eserlerini neşretmektedir. Tasavvuf ekolü eserlere ağırlık veren bir yayın çizgisi vardır.


Fecr Yayınevi

Kur'an ve Hadis, İslam Düşüncesi, İslam Hukuku, Tarih – Edebiyat, Sempozyum Kitapları, Ali Şeriati Kitaplığı, Dil – Eğitim, Yabancı Dillerdeki Yayınlar şeklinde kategorilerde eserler neşreden yayınevi İslami çizgide yayın yapan köklü yayınevlerindendir.


Guraba Yayınları

"Ehl-i Sünnet ve'l-Cemaat" yöntemi ve başta ümmetin izzet ve şeref kaynağı dört imam olmak üzere selef-i salihîn metoduyla akide, tevhid, usul, fıkıh, hadis, tefsir ve Allah'a davet alanındaki İslamî esaslar ile ilgili temel kitapları yayınlamak üzere kurulan bir yayınevidir. Akide, tevhid ve davet alanında kitap ve broşürler tercüme edip basımını gerçekleştirmek, Türkçe İslamî kasetler yayınlamak üzere 1992'de GURABA YAYINLARI kurulmuştur. Selefi çizgide bir yayınevidir.


Yazar: Ferhat ÖZBADEM - Yayın Tarihi: 23.10.2013 10:42 - Güncelleme Tarihi: 23.11.2021 00:01
10106

Ferhat ÖZBADEM Hakkında

Ferhat ÖZBADEM

1979 yılının bir Haziran günü Adıyaman’da dünyaya geldi. İlk, orta ve lise öğrenimini Adıyaman’da bitirdi. Gül Eğitim Yardımlaşma Dayanışma İlmi Araştırmalar Ve İnsan Hakları Derneği kurucu üyesidir. Özgün İrade, Vuslat, AbıHayat ve Yolcu dergisinde şiir ve makaleleri yayınlanan yazar evli dört çocuk babasıdır.

haberdurus.com, zeynepder.org, dunyabizim.com, kitaphaber.com.tr web sitelerinde belli periyotlar ile yazı yazmaktadır.

YAYIMLANMIŞ ESERLERİ

Düşünce: 40 Esas 40 Düstur, Cennetin Anahtarı, Cennetin Yolu, Kur’an’ı Nasıl Okumalı, Kur’an’ın Gölgesinde Hz. Muhammed

Araştırma: Dünden Bugüne İslami Hareket, Edebiyat Gemisinde Düşünce Adamları

Roman: Brezilya, Muaz, Muhammed Mursi, Saffan Bin Muattal

Şiir: Ebrulim.

Deneme: Ortalama Bir Âşık Olmamı Bekleme Benden.

SERİ ÇALIŞMALARI

Tavsiyeler Serisi (10 Kitap):

Aliya İzzetbegoviç, Fethi Yeken, Hasan El Benna, Hasan En Nedvi, Malcolm X, Mevdudi, Mustafa Meşhur, Said Havva, Seyyid Kutub, Yusuf El Karadavi

Roman (Beşir Serisi, 6 Kitap):

Beşir ve Sultan Abdulhamid, Beşir ve Fatih Sultan Mehmet, Beşir ve Gazali, Beşir ve İbn Haldun, Beşir ve Osman Bey, Beşir ve Selahaddin Eyyubi.

Biyografik Roman (Öncüler Serisi, 14 Kitap):

Aliya, Hasan el Benna, Malcolm X,  Mehmet Akif, Mehmet Akif İnan, Meryem Cemile, Metin Yüksel, Mevdudi, Muhammed Ali, Necip Fazıl, Ömer Muhtar, Said Halim Paşa, Seyyid Kutub, Zeynep Gazali.

Mesajlar Serisi (15 Kitap)

Ali Fuat Başgil, Aliya İzzetbegoviç, Cemil Meriç, Fethi Yeken, Hasan El-Benna, Hasan En-Nedvi, Malcolm X, Mehmet Akif Ersoy, Mevdudi, Mustafa Meşhur, Necip Fazıl Kısakürek, Nurettin Topçu, Said Havva, Seyyid Kutub, Yusuf El-Karadavi

Ferhat ÖZBADEM ismine kayıtlı 222 yazı bulunmaktadır.

Yazarımıza ait 18 kitap bulunmaktadır.

Twitter Kitapyurdu.com