Zekât ve Vergi İlişkisi Üzerine Bir Değerlendirme, İlahiyat, Murat DENİZ

Zekât ve Vergi İlişkisi Üzerine Bir Değerlendirme yazısını ve Murat DENİZ yazarına ait tüm yazıları Kitaphaber.com.tr sitemizden okuyabilirsiniz.

Zekât ve Vergi İlişkisi Üzerine Bir Değerlendirme

16.02.2022 09:00 - Murat DENİZ
Zekât ve Vergi İlişkisi Üzerine Bir Değerlendirme

"Namazı dosdoğru kılın, zekâtı verin ve rukû edenlerle beraber siz de rukû edin." (Bakara, 43)

"İslâm beş esas üzerine kurulmuştur: Allah'tan başka ilâh olmadığına ve Muhammed'in Allah'ın Resûlü olduğuna şahitlik etmek, namazı dosdoğru kılmak, zekât vermek, Kâbe'yi haccetmek ve Ramazan orucunu tutmak." (Müslim, Îmân, 21)

Lügat manası "artma, arıtma; övgü ve bereket" anlamlarına gelen zekât, terim olarak Kuran'da belirtilen sınıflara sarf edilmek üzere dinen zengin sayılan Müslümanların malından alınan payı ifade eder. Örfte bu payın maldan çıkarılması işlemine de zekât denir. Sadaka ile zekât eş anlamlıdır. Kuran'da zekât kelimesi otuz ayette mârife olarak geçer ve bunların yirmi yedisi namazla birlikte zikredilir. Kuran'da sadaka terimini de Medenî sûreler birlikte olmak üzere on iki ayette zekât anlamında kullanılmıştır. Zekâtın, farz kılınması ise Medine dönemine denk gelmektedir. (Erkal, 2013)

Günümüzde, Müslümanlar zekât kavramı ya tam manasıyla anlayamıyor ya da içi boşaltıldığı için Müslümanlar bunun önemini kavrayamıyorlar. Müslüman bir birey şunun idrakinde olmalıdır ki zekât gönüllülük değil farz olan bir ibadettir. Müslümanlar arasındaki maddi uçurumlar zekât kavramı ile ortadan kaldırılabileceği gibi zekât ile sosyal yardımlaşma ve sosyal projelerde daha sistemli ve düzenli bir şekilde yapılabilinir.

Yukarıda verdiğimiz bilgilerin akabinde eserimize bakacak olursak; İncelemiş olduğunuz eser giriş kısmı dâhil olmamak üzere iki ana bölümden oluşmaktadır, giriş kısmında zekât, öşür, haraç, cizye humus ve fey gibi İslami vergiler kavramsal çerçevede ile alınmıştır. Birinci bölümde İslam'da vergi hukukunun ortaya çıkışından başlanarak modern verginin ortaya çıkışı ve dünyada ki vergi uygulamaları ele alınılmıştır. İkinci bölümde ise zekât ve vergilerin negatif mukayesesi yapılmış ve kitabın en can alıcı noktası olan günümüz devlet yapılanmasında zekâtın kurumsallaşmasına ilişkin bir model önerisi ortaya konulmuştur

Eserin bütün bölümleri ayrı ayrı önem arz etmesine rağmen bize göre en önemli yeri günümüz devlet yapılanmasında zekâtın kurumsallaşmasına ilişkin model önerisidir. Geçmiş dönemlerdeki gibi zekâtın ülkemizde de kurumsallaşmasının gerekliliği yeni bir model önerisiyle ortaya koyulmuştur. Bu model bir biri ile bağlantılı sağlam ve sistemli bir organizasyon ile var olan zekât potansiyelinden ehil ellerle ve sağlam bir takip sistemi ile geniş kitlelerin pay almasını hedeflenmektedir. Direkt olarak devlet kontrolünde olacağı için şeffaf ve denetlenebilir olması da alan ve veren açısından güven duygusunu arttıracak olup farz bir ibadette devlet eliyle yerine getirilmiş olacaktır. Böylelikle devlet, zengin ve fakir arasındaki gelir farkının azalmasında ve yoksullukla mücadelede zekât ile daha etkin bir rol üstlenmiş olacaktır. Eserde bu sistem oldukça detaylı ve en ince ayrıntısı düşünülerek en küçük biriminden en büyüğüne kadar sistemin tüm detayları okuyuculara aktarılmıştır.

Sonuç olarak, eser ortaya koyduğu tez noktasında oldukça büyük önem arz etmektedir. Kimilerinin "bu devirde olur mu?" dediği şeyin, nasıl olacağını en güzel ifadelerde ve sistemli bir şekilde bizlere göstermektedir. Eser ön bilgilendirme ile okuyucuyu son bölüme hazırlıyor ve artık belli bir bilgi birikimi olan okuyucu son bölümü daha rahat anlayabiliyor. Bu yönüyle sunuş anlatımı oldukça başarılı bir eserdir. Herkesin hatta bu iş ile meşgul olanların özellikle okuması gereken bir eser olduğunu düşünüyorum.

YAZAR

İsmail Yılmaz, 1974 yılında Gaziantep'te doğdu. 1995 yılında Mısır Osman Mahir Ezher Lisesini, 2000 yılında Ezher Üniversitesi İslâmi ve Beşerî Hukuk Fakültesini bitirdi. 2004-2017 yılları arasında Kazakistan'da Otırar Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde öğretim görevlisi olarak çalıştı. 2011 yılında Harran Üniversitesi İlahiyat Fakültesinden denklik aldı. 2014 yılında "Kurtubî'nin Had Cezalarını Tefsirindeki Metodu" konulu tez ile Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İlahiyat Anabilim Dalı'ndan yüksek lisansını aldı. 2019 yılında "Negatif Gelir Vergisi Özelinde Zekâtın Modern Vergi Teorisine Mukayesesi" konulu tez ile Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İlahiyat Anabilim Dalı'ndan doktorasını tamamladı. Gaziantep Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi-İslâm Hukuku anabilim dalında doktor öğretim üyesi olarak çalışmaktadır

Negatif Gelir Vergisi Özelinde Zekât Vergi İlişkisi

İsmail Yılmaz

Beyan Yayınları

380 sayfa

2020 İstanbul


Yazar: Murat DENİZ - Yayın Tarihi: 16.02.2022 09:00 - Güncelleme Tarihi: 15.02.2022 14:47
955

Murat DENİZ Hakkında

Murat DENİZ

2015 yılında Dumlupınar Üniversitesi Tarih Bölümünden mezun oldu. Yine aynı üniversitede yüksek lisansını “51 Numaralı Tapu Tahrir Defterine göre Ergani Sancağı” isimli teziyle tamamladı. Özellikle Osmanlı Devleti’nin kuruluşu, Osmanlı toplumunda tasavvuf ve sufiler ve Osmanlı sosyo-iktisadi üzerine çalışmalarını sürdürüyor.

Murat DENİZ ismine kayıtlı 17 yazı bulunmaktadır.